Ga naar de inhoud

Future Markets Consultation

Een maatschappelijke consultatie over de verhoudingen tussen de (vrije) markt, economie en moraliteit.

Partner(s)

Vrije Universiteit Amsterdam
Moral Markets

Looptijd 2020 - 2022

Maatschappelijke context

Op termijn moet een markteconomie vormgegeven worden die ondernemersvrijheid met de daarmee verbonden creativiteit en innovatiekracht intrinsiek verbindt met ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Ambitie project

Het organiseren van een maatschappelijke consultatie met uitwisselingen over de verhoudingen tussen (vrije) markt, economie en moraliteit.

Impactdoelstelling

Status

Tien online dialogen met indrukwekkende lijst van deelnemers, oprichting van de Jonge Economen Denktank waaruit een rapport overhandigd aan prof. dr. Jan Peter Balkenende voortvloeide, en een essaywedstrijd met tientallen waardevolle inzendingen.

In het kort

In 2020 startte dit project met het idee van een internationale expertmeeting en een groot symposium met maatschappelijke partners. Dit moest bijgesteld worden vanwege de coronapandemie. Zo ontstond in korte tijd een nieuw plan voor een maatschappelijke consultatie, met een tiendelige serie online uitwisselingen over de verhoudingen tussen de (vrije) markt, economie en moraliteit.

Centraal staat daarin de vraag hoe op termijn een markteconomie vormgegeven moet worden die de ondernemersvrijheid met de daarmee verbonden creativiteit en innovatiekracht intrinsiek verbindt met ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Een indrukwekkende lijst van nationale en internationale wetenschappers, economen en bestuurders (waaronder drie Nobelprijswinnaars) gaf acte de presence. Een Jonge Economen Denktank werkte mee aan de organisatie en redactie van de online dialogen, die door duizenden mensen wereldwijd zijn bekeken.

Towards the Wellbeing Economy

De denktank schreef zelf ook een rapport over de dialogen, met de titel ‘Towards the Wellbeing Economy: Implications for Public, Environmental and Financial Policy’, en bood dit aan Prof. dr. Jan Peter Balkenende aan. Het genereerde veel publiciteit in de media. Daarnaast werd een thematische essaywedstrijd georganiseerd voor studenten en promovendi, die in tientallen waardevolle inzendingen resulteerde.

Zo wordt gestaag toegewerkt naar een nieuwe toekomstvisie op de Europese markteconomie. De consultatie mondt in de zomer van 2021 uit in een rapport, geschreven onder auspiciën van Prof. dr. Jan Peter Balkenende. De content en communicatie rondom de consultatie werden gekanaliseerd via de site Moral Markets.