Ga naar de inhoud
Het Potentieel Pakken

Het Potentieel Pakken

Het financieel bewuster maken van thuisondersteuners, door in twee proeftuinen te richten op werkgevers die op dit vlak hun rol moeten en kunnen pakken.

Partner(s)

Stichting Het Potentieel Pakken

Looptijd 2022 - heden

Maatschappelijke context

Thuisondersteuners werken doorgaans in kleine contracten, waardoor hun financiële situatie vaak ongunstig is. Ook zijn er in dit werkveld grote personeelstekorten.

Ambitie project

Samen met werkgevers onderzoeken hoe financieel kwetsbare medewerkers ondersteund kunnen worden door contract-uitbreiding, en hoe werkgevers deze rol effectief vorm kunnen geven.

Impactdoelstelling

Het vergroten van financieel bewustzijn bij thuisondersteuners en ervoor zorgen dat de relevante partijen aan de kant van de werkgever hier ook de juiste rol in pakken.

Status

Het Potentieel Pakken is gestart met twee proeftuinen. Hierin onderzoeken zij kansen en belemmeringen. Ook wordt een aanpak voor de hele sector plus een opschaalplan opgesteld.

In het kort

Het Potentieel Pakken (HPP) gelooft dat iedereen zijn potentieel helemaal moet kunnen inzetten. Zodat talent, kennis en ervaring volledig benut worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom zet HPP zich in voor het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van thuisondersteuners met het initiatief “Financieel Inzicht Thuisondersteuners” (FiT). Het doel van FiT is om thuisondersteuners meer financieel bewust te maken en hun werkgevers te helpen om hen hierbij te begeleiden.

Veel werkgevers willen hun medewerkers ondersteunen op het gebied van financieel bewustzijn, maar weten niet goed hoe ze dat moeten. HPP werkt samen met twee organisaties die dit graag willen verbeteren: Cordaan Thuisdiensten B.V. en Actief Zorg. In dit project wordt het financieel bewustzijn bij medewerkers in de thuiszorg vergoot door een set aan tools aan te bieden aan zowel de werknemer als de werkgever. HPP gelooft in een kleinschalige aanpak die intensief werkt aan verandering bij een afgebakend gedeelte van de organisatie. Tijdens het project wordt in twee kleinschalige proeftuinen een selecte groep medewerkers en leidinggevenden intensief begeleid. In deze proeftuinen onderzoekt HPP welke belemmeringen en kansen er zijn op dit thema en welke aanpak het beste werkt voor de hele sector.  

‘Met contractuitbreiding bereiken we meer dan alleen grotere contracten. We stimuleren een cultuurverandering binnen organisaties, waarbij medewerkers zich meer betrokken en gewaardeerd voelen. Ik ben er trots op hoe we met Het Potentieel Pakken samenwerken met organisaties in heel het land. Organisaties die allen denken in mogelijkheden en leren door te doen.’
Wieteke Graven
Oprichter Het Potentieel Pakken

Vorige resultaten en impact

In dit traject krijgt impactmeting veel aandacht. De impact rond de monitoring en eindmeting van activiteiten en resultaten wordt gemeten en er komt aan het eind van het jaar een onafhankelijk impactrapport uit. Een belangrijk onderdeel van dit project is de uitvoering van een onafhankelijk impactonderzoek door ImpactHouse. De resultaten van dit onderzoek zullen inzicht geven in de effectiviteit van de verschillende interventies (onderdelen) van de aanpak van Het Potentieel Pakken en bovendien inzicht geven in de bredere impact van het project. Op basis hiervan kan de organisatie haar aanpak aanscherpen en gericht(er) inzetten in de toekomst. 

In het vorige project (2020) heeft HPP onderzocht hoe vrouwen in de zorg in staat worden gesteld om langere werkweken te maken. Het project bestond uit twee 'living labs'. Dit waren bestaande werkomgevingen bij twee zorginstellingen. In de living labs werkten teams samen met werknemers, leidinggevenden en de personeelsafdeling van de instelling. Samen analyseerden zij in zes maanden tijd de huidige situatie, bedachten zij mogelijke oplossingen en testten zij deze in de praktijk. De oplossingen varieerden van het verbeteren van werkroosters, het makkelijker maken van zorgtaken thuis en het financieel aantrekkelijker maken van grotere deeltijdbanen.