Ga naar de inhoud
Homo Florens

Homo Florens

Op weg naar een nieuw mensbeeld voor de economie.

Partner(s)

Instititute of Leaderschip & Social Ethics (ILSE)

Looptijd November 2018 - augustus 2021

Maatschappelijke context

In veel delen van de wereld overheerst nog altijd het beeld van de mens als Homo Economicus (de economische mens), waarin mensen vooral hun eigen behoeften willen bevredigen.

Ambitie project

Onderzoeken hoe een nieuw mensbeeld (van ‘de bloeiende mens’) kan helpen om tot een duurzame en menswaardige samenleving te komen.

Impactdoelstelling

Een nieuw mensbeeld (van ‘de bloeiende mens’) definiëren dat kan helpen om tot een duurzame en menswaardige samenleving en economie te komen.

Status

De Homo Florens (als aanvullend beeld van de mens naast die van de calculerende, rationele en op eigen belang gerichte Homo Economicus) is onderzocht en beschreven als de mens die tot bloei komt in relatie tot anderen.

In het kort

Mensen handelen niet alleen uit eigenbelang, maar hebben ook behoeften aan zingeving (“geloof”), een mooie toekomst (“hoop”) en betekenisvolle relaties (“liefde”). Het opnemen van deze deugden is essentieel voor de transitie naar een duurzame en menswaardige samenleving.

In 2018 zijn medewerkers van het Leuvense Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE) gestart om het dominante economische mensbeeld te herbekijken en te verrijken met bouwstenen uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Tijdens de beginfase van dit project formuleerden wetenschappers van ILSE de onderzoeksvragen voor het internationale onderzoek van de tweede fase. Waar dit eerst onder de titel  Homo Amans  (de liefhebbende mens) gebeurde, werd in 2020 de projectnaam aangepast. De term Homo Florens  (de bloeiende mens) doet meer recht aan de onderkenning dat de mens tot bloei komt juist in het relationele aspect.

Het Homo Florens-gedachtengoed in het vervolg

Begin 2021 is een succesvolle pilotcursus gegeven aan een groep nationale en internationale studenten van het Windesheim Honours College en van het Institute for Leadership & Communication Studies in Rabat (Marokko): ‘Human Flourishing and New Economic Paradigms: Explorations in Anthropology and Leadership’. 

Er wordt een praktijkgericht vervolg aan dit project gegeven binnen het programma Menswaardige Economie onder de naam ‘Homo Florens gaat naar school’. Hierin wordt gekeken hoe het Homo Florens-gedachtengoed kan landen in onderwijs en scholing. Dat gebeurt o.a. via het eind 2021 opgestarte project ‘Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs’ en een soortgelijk project, maar dan gericht op ‘Executive Education’ voor organisaties. 

Tot slot is in het voorjaar van 2022 bij M&O een publicatie verschenen, genaamd ‘Homo Amans: op zoek naar een bredere economische antropologie’. Daarmee is dit project op een bevredigende en ook voor de toekomst waardevolle manier afgerond.