Ga naar de inhoud
Measuring Employment Effects

Measuring Employment Effects

Kennisdelen (online en in coalitie) over werkgelegenheidsindicatoren binnen de transitie naar een circulaire economie.

Partner(s)

Circle Economy
PACE

Looptijd Mei 2022 - augustus 2023

Maatschappelijke context

Verandering in werkgelegenheid als gevolg van de circulaire economie wordt op dit moment onvoldoende gemeten bij bedrijven en overheden. Er bestaan weinig online kennisbronnen op dit onderwerp.

Ambitie project

Het delen en ontwikkelen van kennis voor partijen die werkgelegenheidseffecten willen meten, als deel van een coalitie van publieke en private partijen die zich richten op de ontwikkeling van circulaire economie indicatoren.

Impactdoelstelling

Kennis en onderzoek informeert werkgelegenheidsbeleid van de overheid en bedrijven.

Status

De Circular Economy Indicators Coalition is opgericht als deel van de World Circular Economy Forum Conference in Nederland in 2022. De coalitie is opgericht door Circle Economy en PACE (Platform for Advancing the Circular Economy). Voor arbeidsindicatoren is een online repository en knowledge exchange opgericht.

In het kort

Hoe kunnen we de transitie naar een circulaire economie binnen werkgelegenheid zo goed mogelijk meten? Welke indicatoren bestaan er en welke moeten nog worden ontwikkeld? In het gebruik van deze indicatoren is het belangrijk dat publieke en private partijen kennis uitwisselen om vergelijkbare en relevante data te ontwikkelen. Deze partijen werken samen in een indicatorencoalitie. Voor Nederland werkt dit project met CBS, PBL en verschillende bedrijven en organisaties samen.

In dit onderzoek en in de bijeenkomsten van de coalitie zijn verschillende tools en kennisuitwisseling ontwikkeld. Deze maken het nu mogelijk voor beleidsmakers en bedrijven om gemakkelijk kennis op te halen en ervaringen te delen over het meten en rapporteren van werkgelegenheid in een circulaire economie.

'There is a need to improve metrics so that companies, countries, and cities can understand their progress towards achieving the goal; where PACE works with partners in the Circular Economy Indicators Coalition to improve circular transition indicators.'
Stientje van Veldhoven
VP World Resources Institute Europe

Een coalitie en online repository

Na een vooronderzoek, eerder gefinancierd door Ministerie I&W en Goldschmeding Foundation, hebben verschillende overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers zich verbonden aan de Circular Economy Indicators Coalition. Deze werd gelanceerd tijdens de World Circular Economy Forum + Climate in 2022. Projectpartners Circle Economy en PACE begeleiden de coalitie in het verzamelen van indicatoren die de transitie naar een circulaire economie meten. Het onderdeel wat gefinancierd is door de Goldschmeding foundation kijkt specifiek naar de indicatoren die werkgelegenheid en arbeidsmarkt gerelateerd zijn.  

Gedurende het project is na een uitgebreide consultatie een online repository ontwikkeld en online gelanceerd zodat de kennis goed toegankelijk is voor bedrijven en beleidmakers. Vervolgens is een ‘knowledge exchange’ proces in gang gebracht om de ervaringen van gebruikers van de indicatoren te kunnen delen en verbeteren.