Ga naar de inhoud

Nieuwe Technologie en Inclusie

Onderzoekt welke vormen van technologie kunnen worden ingezet om mensen met een cognitieve beperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Partner(s)

TNO

Looptijd 2022 - heden

Maatschappelijke context

In Nederland wordt het aantal mensen met een arbeidsbeperking geschat op 3 miljoen, waarvan maar 29% werkzaam is, terwijl dit voor mensen zónder beperking 72% is.

Ambitie project

Kennis opdoen over de effecten van technologie op mens, bedrijf en samenleving en de mogelijkheden van technologie voor mensen met een cognitieve beperking.

Impactdoelstelling

Zorgen dat meer werkgevers inclusieve technologie inzetten om meer mensen met cognitieve beperkingen blijvend aan werk te helpen.

Status

In 3 pilots is met inclusieve technologie gewerkt. Dit vond plaats bij 6 Sociaal Werkbedrijven, 3 reguliere werkgevers en een gemeente. In totaal zijn hier circa 300 mensen met diverse technologieën ondersteund in hun werk.

In het kort

Wereldwijd worden veel technologische applicaties rondom werk ontwikkeld, maar deze zijn vaak niet afgestemd op mensen met beperkingen. Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen zijn applicaties nodig die specifiek gericht zijn op het wegnemen van de belemmeringen die zij op de arbeidsmarkt tegenkomen.

Dit project onderzoekt de effecten van technologie op mens, bedrijf en samenleving. Het onderzoek begint vanuit literatuur- en internetresearch. Daarna wordt dit aangevuld met concrete resultaten uit de praktijk, door het gebruik van nieuwe technologie in vier pilots binnen bedrijven. Om de impact te vergroten worden de uitkomsten van het onderzoek breed gedeeld, met bijvoorbeeld werkgevers, belangenorganisaties en de politiek.

'Om daadwerkelijk impact te realiseren met inclusieve technologie, moeten we bij het ontwerp van applicaties de mens met zijn beperkingen en competenties meer centraal stellen.'
Michiel de Looze
Projectleider, TNO

Loop van het project

In het project ‘Nieuwe Technologie & Inclusie’ is eerst onderzocht welke vormen van technologie waar kunnen worden ingezet. Er is een cognitieve ondersteuningstechnologie ontwikkeld en getest bij verschillende pilotbedrijven en er is onderzocht welke effecten het inzetten van deze technologie heeft op zowel de toegankelijkheid van het werk als op de medewerkers zelf.

Het project startte een nieuwe fase in 2022. Hierin wordt de cognitieve ondersteuningstechnologie op meer plekken en bij meer personen ingezet. Dit is mogelijk door de technologieën breder in te zetten bij SW-bedrijven (Sociale Werkvoorziening). De effecten van deze technologie worden daardoor ook steviger onderbouwd. Daarnaast worden vergelijkbare technologieën geïmplementeerd bij reguliere werkgevers met het doel om de doorstroming van SW-medewerkers naar regulier werk te bevorderen.

Sinds mei 2022 richt het project zich op nieuwe, aanvullende vragen. Centraal in het project staan drie pilots met twee functies:

  1. Verdiepend: evaluatie van eerder beproefde technologie (Groen-app/AI model) bij meer SW-bedrijven.

  2. Verbredend: evaluatie van eerder beproefde technologie (beamer-projectie en digitale instructie via tablet) bij reguliere werkgevers.

Cognitieve ondersteuningstechnologie in SW-bedrijven

Het project Nieuwe Technologie en Inclusie heeft vier doelen:

  1. cognitieve ondersteuningstechnologie op meer plekken en bij meer personen in te zetten;

  2. de effecten van de cognitieve ondersteuningstechnologie verder te onderzoeken en onderbouwen;

  3. onderzoeken welke randvoorwaarden er nodig zijn om technologie succesvol toe te passen;

  4. bepalen wat de succesfactoren zijn.  

De pilotbedrijven uit het afgelopen project hebben aangegeven de inzet van de technologie op te willen schalen in hun bedrijf. Ook andere bedrijven hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de verschillende toepassingen van inclusieve technologie.

Meer informatie over het vervolgtraject is hier te vinden.