Ga naar de inhoud
Perspectief en initiatief

Perspectief en initiatief

Dit project onderzoekt welke voorwaarden in de omgeving (organisatie, beleid) proactief loopbaangedrag kunnen bevorderen, zelfs wanneer er onzekerheid heerst.

Partner(s)

TNO

Looptijd Oktober 2021 - heden

Maatschappelijke context

Ons werk verandert, door flexibilisering en digitalisering bijvoorbeeld. Niemand weet hoe de arbeidsmarkt en het werk eruit zal zien over 10 jaar.

Ambitie project

We maken de arbeidsmarkt en alle mensen die daaraan bijdragen toekomstbestendig. Dit doen we met onderzoek naar de toekomst van werk en werkzekerheid.

Impactdoelstelling

Toegenomen gevoel van werkzekerheid bij werkenden (in het bijzonder 50-plussers en mensen met een lage sociaaleconomische status).

Status

Op basis van empirisch onderzoek bij werkgevers en werkenden zijn handelingsperspectieven geformuleerd, voor werkenden, werkgevers en beleidsmakers, om tot een proactieve leercultuur te komen. Hiermee kan een stimulerende omgeving gecreëerd worden, waarin mensen proactiever kunnen worden en meer zekerheid ervaren.

In het kort

Door ontwikkelingen als flexibilisering en digitalisering neemt de bezorgdheid over het voortbestaan van mensen hun baan of loopbaan toe. Dit speelt met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het levert stress op en gaat ten koste van aandacht voor ‘proactief loopbaangedrag’, oftewel: het opdoen van nieuwe vaardigheden, het opbouwen van een netwerk en het plannen van de loopbaan. Dit project onderzoekt welke voorwaarden in de omgeving (organisatie, beleid) proactiviteit kunnen bevorderen, zelfs wanneer er onzekerheid heerst.

Naast onderzoek over het bevorderen van proactiviteit is het ook belangrijk dat de resultaten uit dit onderzoek breed te verspreiden. Hiervoor is een expertisecentrum opgericht, waar verschillende bronnen van informatie over werkonzekerheid worden gebundeld. Hier vind je informatie, tips en (wetenschappelijk) onderzoek over de toekomst van werk en werkzekerheid.

'Wij onderzoeken het actie-reactiemechanisme van gedrag en onzekerheid: bepaalt de manier waarop mensen omgaan met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het gevoel van onzekerheid, of bepaalt het gevoel van onzekerheid hoe mensen omgaan met deze ontwikkelingen?'
Jessie Koen
Oprichter expertisecentrum voor de toekomst van werk & werkzekerheid

Het doorbreken van onzekerheid

Inzicht in werkzekerheid kan ervoor zorgen dat de negatieve spiraal van onzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt doorbroken wordt. In het kader hiervan worden er in dit project twee concrete manieren onderzocht. De eerste manier is het bieden van zekerheid over het inkomen, los van zekerheid over werk. De aanname is dat mensen hierdoor meer proactieve acties voor de lange termijn ondernemen, zoals het volgen van een cursus om nieuwe vaardigheden op te doen. Een tweede manier is proactief loopbaangedrag zo laagdrempelig mogelijk te maken. Onderzoekers ontwikkelen hiervoor een mobiele app waarmee laagopgeleide mensen met kleine, dagelijkse opdrachten (‘nudging’) uitgedaagd worden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld stappen zetten om hun netwerk te verbeteren en zetten we in op de toekomst van werk.