Ga naar de inhoud
Raad voor Duurzame Medezeggenschap
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Raad voor Duurzame Medezeggenschap

Ontwikkeling van de ondernemingsraad voor medemenselijke organisaties.

Partner(s)

SBI Formaat

Looptijd 2023

Maatschappelijke context

De ondernemingsraad biedt ruimte voor een bredere dialoog tussen zeggenschap en medezeggenschap, maar beweegt zich vaak alleen binnen de wettelijke kaders.

Ambitie project

Het creëerden van een raad voor duurzame medezeggenschap, die zich bezighoudt met simultane belangenbehartiging.

Impactdoelstelling

Het ontwikkelen van een handreiking (ontwerp, procesbeschrijving, toolbox en do’s & dont’s) van het ontwerp van een Raad voor Duurzame Medezeggenschap en van het ontwikkelproces daarnaartoe.

Status

Het resultaat van dit project is een schets van het ontwerp van een Raad voor Duurzame Medezeggenschap en van het ontwikkelproces daarnaartoe.

In het kort

De meeste ondernemingsraden beperken hun activiteiten meer en meer tot de wettelijk vastgelegde rechten om op te komen voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. Maar de ondernemingsraad, oftewel ‘de medezeggenschap’, biedt ook ruimte voor bredere dialoog tussen zeggenschap (bestuur) en medezeggenschap. Dit project richt zich dan ook op de vraag: “hoe kan van de ondernemingsraad een nieuw instrument gemaakt worden dat zich bezighoudt met simultane belangenbehartiging van alle stakeholders; een Raad voor Duurzame Medezeggenschap?”

Voor veel werknemers betekent werk niet alleen een bron van inkomen, maar vaak ook een bron van maatschappelijke zingeving. En in de afgelopen decennia wordt het beroep dat op het bedrijfsleven wordt gedaan om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, zoals sociale ongelijkheid en de opwarming van de aarde, alsmaar sterker. Wettelijk is er op dit vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geen samenspel tussen zeggenschap en medezeggenschap geregeld. De werknemers worden daardoor minder actief betrokken en benut bij de maatschappelijke aspecten van een organisatie dan mogelijk is en gewenst zou zijn. 

Het belang van alle stakeholders in de organisatie

Dit project creëert handelingsperspectief voor organisaties die zich willen richten op het belang van alle stakeholders en willen dat werknemers zich als mens meer betrokken voelen bij de organisatie, de organisatie meer wordt beleefd als ‘waardengemeenschap’ en dat de beleefde verbondenheid binnen de organisatie en tussen de organisatie en de samenleving toeneemt. Hierdoor groeit de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en wordt de ontwikkeling van het MVO-beleid van organisaties versterkt.

‘Een kantelpunt van de Medezeggenschap is onontkoombaar.’
Jytte Glissenaar
Directeur SBI Formaat

Handreiking voor duurzame medezeggenschap

Het resultaat van dit project is een schets van het ontwerp van een Raad voor Duurzame Medezeggenschap en van het ontwikkelproces daarnaartoe. Onder begeleiding van SBI hebben er een aantal organisaties een proces van ‘design thinking’ doorlopen. Op basis van hun ervaringen zullen inspirerende voorbeelden van deelnemende organisaties worden beschreven.