Ga naar de inhoud
Reparatiebanen

Reparatiebanen

Het verder professionaliseren van de reparatiesector, zodat dit hoogwaardige werk direct kan bijdragen aan een toekomstbestendige economie.

Partner(s)

Het Groene Brein

Looptijd september 2022 - heden

Maatschappelijke context

In onze economie is vervangen bijna altijd goedkoper dan repareren. Met als gevolg dat er weinig werkgelegenheid is in de reparatie-economie. Terwijl het verspilling en milieu-impact voorkomt en waardevol werk is voor werkenden.

Ambitie project

De reparatie-economie vergroten door de toename van opleidingen, reparatiebanen en aanbod van gerepareerde meubels bij retailbedrijven.

Impactdoelstelling

Het creëren van reparatiebanen in de meubelsector, door een coalitie van pionierende ondernemingen en aanjagen van reparatieopleidingen en werkplekken in de regio.

Status

In 2023 hebben 16 partners – waaronder Ikea, Marktplaats en Trendhopper – het manifest van The ReUse Alliance getekend. De pilots brengen waardevolle inzichten voor de transitie van deze sector en de Alliance heeft inmiddels in drie regio’s reparatiebanen gecreëerd.

In het kort

In onze economie is het vervangen van consumentenproducten zoals meubels bijna altijd goedkoper dan het repareren. Dit is onhoudbaar, omdat grondstoffen duurder worden en natuurlijke bronnen uitgeput raken. Het repareren van spullen voorkomt verspilling en negatieve impact op het milieu. Bovendien biedt repareren kansen voor vakmanschap en ondernemerschap in Nederland.

Consumenten willen hun meubels wel repareren, maar weten niet altijd hoe of waar dit kan. Bovendien zijn er op dit moment weinig banen in de reparatie-economie, want de markt en verdienmodellen zijn er nog niet op ingericht om dit werk te creëren en borgen. In het project Reparatiebanen brengen we hier samen met verschillende projectpartners (Het Groene Brein, Repair Café, CircuLeren en The Substitute) verandering in. Ook grote retailers zoals IKEA en VME retail (Trendhopper) zijn aangehaakt om pilots uit te voeren. Brancheorganisatie TechniekNL is aangesloten om een Centraal Register te beheren waarin alle reparateurs zijn vertegenwoordigd. Het doel is de reparatie-economie dichterbij te brengen. Daarnaast wordt een blauwdruk gemaakt om op de lange termijn reparatie ook in andere sectoren toe te passen. 

'Samen met bedrijven en organisaties vergroten we aanbod en bereikbaarheid van reparatie en nemen we het op in het mainstream aanbod. Hierdoor creëren we meer vraag naar gerepareerde meubels en komt reparatie ook in beeld bij commerciële partijen. De reparatiesector kan dan schalen en professionaliseren. Tegelijkertijd zorgt een professioneel ingerichte reparatie sector voor betere bereikbaarheid en een incentive om meer te gaan repareren.”
Antoine Heideveld
Directeur Het Groene Brein

Het project brengt verschillende organisaties bijeen om vraag en aanbod van meubelreparatie te stimuleren. Deze coalitie van partijen werkt aan bewustzijn, verdienmodellen en reparatievaardigheden. De pilots zijn gericht op het vergroten van de dienstverlening en klantbeleving voor reparatie in winkels. En wordt gekeken naar opleidingen en vaardigheden voor reparatie in het onderwijs en de meubelsector.