Ga naar de inhoud

Skilling Consortium

Een loopbrug voor iedereen die zijn baan verliest of dreigt te verliezen en een overstap wil maken naar een baan in een groeisector.

Partner(s)

Stichting De Buitenboordmotor

Looptijd November 2020 - januari 2022

Maatschappelijke context

De arbeidsmarkt is niet in balans, maar overstappen naar sectoren waarin werk is blijkt erg lastig.

Ambitie project

Het bouwen van een loopbrug die mensen veilig en met financiële zekerheid van een boventallige naar een betekenisvolle baan brengt.

Impactdoelstelling

Het begeleiden van mensen van werk naar werk door het committeren en faciliteren van uitstroom- en instroombedrijven en onderwijsinstellingen, en bijdragen aan het oplossen van belemmeringen op systeemniveau.

Status

Van de 37 deelnemers in de proeftuinen startten 29 in een nieuwe baan. Vanuit de praktijkervaringen in de proeftuinen zijn stappen gezet op de 14 geïdentificeerde systeemelementen.

In het kort

In dit project wordt er samen met bedrijven waar mensen hun baan dreigen te verliezen, bedrijven uit groeisectoren en opleidingsinstituten collectief gebouwd aan een loopbrug die mensen veilig en met financiële zekerheid van een boventallige naar een betekenisvolle baan brengt.

Door verschillende maatschappelijke transities ontstaat er een disbalans in de arbeidsmarkt: in sommige sectoren verdwijnen duizenden banen, terwijl er in cruciale sectoren, zoals de ICT, de zorg, het onderwijs en techniek, juist duizenden mensen nodig zijn. Overstappen naar een baan in een andere sector blijkt in de praktijk alleen erg lastig. De Buitenboordmotor heeft samen met een groot netwerk (het ‘brainpower netwerk’) 14 systeemhobbels op het gebied van intersectorale overstap van werk naar werk geïdentificeerd. Vervolgens zijn er 14 interventies geformuleerd die gezamenlijk een doorbraak in de hobbels van het systeem kunnen forceren: de 14 systeemdoorbraken. Tot slot is een proces ontworpen waarin de doorbraken op experimentele wijze getest en getoetst kunnen worden: de Proeftuin.

'Wij bouwen in een innovatietraject aan een Loopbrug van Baan naar Baan voor iedereen die een overstap wil maken naar een groeisector. Door te experimenteren, te meten, resultaten te delen en continu te verbeteren ontstaat een sterkte Loopbrug voor heel Nederland.'
Suzanne Wolters-van Winsen
Projectleider en onderzoeker, De Buitenboordmotor

Infrastructuur voor werk-naar-werk

Parallel aan de proeftuinen zijn (systeem-)partners betrokken en gefaciliteerd in het nemen van hun verantwoordelijkheid in dit proces. Dit gaat bijvoorbeeld over in- en uitstroombedrijven, maar ook over opleidingsinstituten en overheidsorganen zoals het UWV. Zo ontstaat de benodigde infrastructuur om in de (nabije) toekomst mensen effectief, snel en duurzaam naar ander werk te begeleiden.

De regie-activiteiten bestaan onder andere uit het contact leggen met partijen die een rol spelen in het systeem van baan-naar-baan en erop sturen dat er in de Proeftuinen interventies worden (door-)ontwikkeld die leiden tot de beoogde systeemdoorbraken. Bijvoorbeeld door samenwerking met opleidingsinstituten, om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor werknemers om te herscholen.

De onderzoeksactiviteiten bestaan uit het evalueren en valideren van de interventies en het volgen van de kandidaten in de Proeftuin. Hierbij is TNO betrokken.