Ga naar de inhoud

The Hope Project

Het meten van zeven verschillende dimensies van hoop, een sterk motiverende kracht voor ontwikkeling.

Partner(s)

Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Looptijd 2022

Maatschappelijke context

Mensen met hoop investeren eerder in de toekomst, willen samenwerken en zijn bereid om te veranderen. Hoop kan dus een krachtig instrument zijn voor maatschappelijk verandering.

Ambitie project

Het vergroten van de kennis over de bouwstenen en de motiverende kracht van hoop.

Impactdoelstelling

Het ontwikkelen van innovatieve hoop-interventies, specifiek gericht op organisaties. Deze interventies inzetten in de sociale (groeps-)context van organisaties om inzicht te verkrijgen in hoe de motiverende kracht van hoop kan worden vergroot.

Status

In dit project is de Hoopbarometer ontwikkeld. Op basis van dit meetinstrument worden hoop-interventies ontwikkeld, voor verschillende contexten.

In het kort

Hoop is een krachtige en motiverende emotie en kan een belangrijk instrument zijn voor maatschappelijke verandering. The Hope Project vergroot op basis van wetenschappelijk onderzoek de kennis over de bouwstenen en de motiverende kracht van hoop. Daarnaast maakt het project hoop meetbaar door middel van een nieuw instrument: de Hoopbarometer. Beleidsmakers en bestuurders kunnen met de meetresultaten richting geven aan veranderingsprocessen.

In de eerdere fases van dit project is er gestart met conceptueel onderzoek naar het begrip hoop en is de Hoopbarometer ontwikkeld. Vervolgens is de Hoopbarometer verder verfijnd en als meetinstrument in verschillende gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven toegepast. Op basis daarvan kunnen innovatieve hoop-interventies worden ontwikkeld, specifiek gericht op bedrijven en organisaties. Verder zal het onderzoek nader worden verbonden aan specifieke thema’s die binnen het bedrijfsleven van belang zijn, zoals leiderschap, verandering, perspectief en de realisatie van de (bedrijfs-)missie. Door met wetenschappelijke nauwkeurigheid te onderzoeken wat de structuur, voorwaarden en effecten van hoop zijn, beoogt dit project ook bij te dragen aan een toename van geluk, weerbaarheid, groei en innovatie.

'Mensen die hoopvoller in het leven staan zijn weerbaarder en vindingrijker. Hoop is een motor voor werk en economie en een belangrijke eigenschap om uit elke crisis te komen.'
Aart de Geus
Oud-bestuursvoorzitter, Goldschmeding Foundation

Hoop in tijden van corona

In 2020 zijn – in verband met de Covid-19 pandemie – specifieke vragen toegevoegd aan de Hoopbarometer en twee metingen uitgevoerd, in het voorjaar en in het najaar. Uit de laatste meting (november 2020) blijkt dat Nederlanders pessimistischer zijn geworden over de toekomst. Zo hebben we aanzienlijk negatievere verwachtingen over de gezondheidszorg, het onderwijs, veiligheid en het klimaat dan voor de coronacrisis. De mate van hoop heeft effect op het naleven van richtlijnen en de vaccinatiebereidheid van mensen. Hoopvolle mensen luisteren vaker naar het RIVM en het kabinet. Zij zijn ook eerder geneigd zich te laten vaccineren (67% versus 49%). Op deze manier blijkt hoop een belangrijk maatschappelijk goed te zijn tijdens deze coronacrisis; we vinden hoop in elkaar, waardoor we ook eerder geneigd zijn ons meer voor elkaar in te zetten.

Veel mensen zijn (een deel van) hun werk verloren of zijn onzeker over de toekomst. Tegelijkertijd is werk een belangrijke bron van stabiliteit en zingeving. Mensen zonder werk (werklozen en arbeidsongeschikten) scoren al jaren duidelijk lager op de hoopindex. Waar mensen in loondienst een 6.5 scoren en zelfstandigen een 6.4, scoren werklozen en arbeidsongeschikten gemiddeld slechts een 6.0. De toekomstverwachting van werklozen is zeer sterk gedaald sinds corona, veel harder dan die van werkenden.