Ga naar de inhoud
Het vervolg van Ongemak in de Boardroom: Verdiepte Governance

Het vervolg van Ongemak in de Boardroom: Verdiepte Governance

Naar een governance praktijk waarin de mens die bestuurt of toezicht houdt zichzelf meeneemt.

Partner(s)

MVO Nederland
Universiteit voor Humanistiek
Nyenrode Business Universiteit

Looptijd December 2021 - heden

Maatschappelijke context

Door zijn omvang en veranderkracht heeft het bedrijfsleven een enorme impact op de transitie naar een nieuwe, duurzame en meer ‘menswaardige’ economie. Bestuurders en commissarissen spelen hierin een cruciale rol. Zij ervaren een scheiding tussen hun persoon en die rol die hen belemmert om pro-actief en effectief besluiten te nemen die de noodzakelijke transities versnellen.

Ambitie project

Aandacht voor het ervaren ongemak in de boardroom en het introduceren van een governance praktijk die aanvult op de ‘compliance based’ en ‘principle based’ governance.

Impactdoelstelling

De ontwikkeling van good practices die de commissaris en bestuurder toerusten voor individuele, gezamenlijke en bedrijfsmatige transitie.

Status

In Q4 2023 wordt een plan van aanpak voor het vervolg van Ongemak in de Boardroom uitgewerkt.

In het kort

In april 2023 zijn, op initiatief van MVO Nederland, met een community of practice van wetenschappers, 40 bestuurders en commissarissen, opleiders en een deskundige klankbordgroep, zeven ‘good practices’ gepubliceerd. Vanuit de ambitie om ethiek toe te voegen aan de governance praktijk. De foundation werkt nu aan het vervolg van het project ‘Ongemak in de Boardroom’: Verdiepte Governance.

In een competitieve en globale marktomgeving is de externe druk enorm. Daarom vallen ook bestuurders en commissarissen terug op bekende patronen. Er ontstaat een kloof tussen de individuele idealen en de besluiten die in de boardroom vallen. Een bedrijf brengt bovendien zijn eigen historie en cultuur mee, waardoor gesprekken over een brede-waardeoriëntatie kunnen leiden tot spanningen en botsingen. Denk aan het persoonlijke belang versus dat van de organisatie. Of de korte versus de lange termijn. Maar ook financiële groei versus de impact op mens en milieu. Deze complexiteit en de waan van alledag maken dat maatschappelijke veranderingen langer uitblijven dan gewenst.

'Op weg naar de nieuwe economie krijgen we in de bestuurskamer te maken met transitiestress. De vertaling naar beleid loopt achter bij de intenties en dat voelt ongemakkelijk. Daarbij houden compliance en wet- en regelgeving dominante gewoonten in stand. Deze reis begint eenvoudigweg bij onszelf en maken we samen.'
Patrick Nullens
Hoogleraar Leiderschapsethiek, Universiteit voor Humanistiek

Het belang van persoonlijke transities voor leiderschap

In ‘Ongemak in de Boardroom’ is ontdekt dat persoonlijk leiderschap op persoonlijke transities noodzakelijk is voor leiderschap in ondernemingen en in de maatschappij. Het gaat hier om een verdieping die van binnenuit komt waarin de mens die bestuurt of toezicht houdt zichzelf meeneemt in de boardroom. Met de good practices willen we de commissaris en bestuurder toerusten voor individuele, gezamenlijke en bedrijfsmatige transitie. Hiermee introduceren we een governance praktijk die aanvult op regelgeving, structuur, beleid en kennis.

Op hoofdlijnen bestaat het vervolg van Ongemak in de Boardroom uit vier onderdelen:

  1. Het ontwikkelen van een platform met experts uit de wetenschap en ervaringsdeskundigen voor onderzoek en een ‘next level body of knowledge’;

  2. Validering en doorontwikkelen van de uitkomsten tot nu toe door a) een community of learning met deelnemers uit Ongemak in de Boardroom en b) een tweede ronde van het programma met een nieuwe groep commissarissen en bestuurders

  3. Het doorontwikkelen van curricula van governance opleiders met de Good Practices en verdiepende kennis;

  4. Het borgen van het momentum, verspreiding van en inspiratie rondom verdiepte Governance

Contact en aanmelden voor deelname

Mocht u vanuit uw organisatie of expertise bij willen dragen of u wilt zich als bestuurder of commissaris aanmelden voor ‘Verdiepte Governance’, dan kunt u mail naar ongemakindeboardroom@goldschmeding.foundation. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Meer informatie over deelname vindt u hier.

Foto credits: Tycho Muller (PhotoRepublic)

Meer weten over de projecten binnen ons programma Menswaardige Economie?