Ga naar de inhoud
De waarde van werk

De waarde van werk

Onderzoek naar de waardering van werk en hoe mensen zich relateren tot werk, als kompas voor werkgelegenheidsbeleid

Partner(s)

AIAS/HSI (UvA)

Looptijd Januari 2023 - heden

Maatschappelijke context

Werk bepaalt voor een groot deel de maatschappelijke positie en het welzijn van mensen. Het is daarom belangrijk om maatschappelijke trends in relatie tot werk te onderzoeken.

Ambitie project

Het onderzoeken van maatschappelijke trends met betrekking tot werk met als doel het informeren en helpen anticiperen van beleidsmakers en bedrijfsleven op de toekomst van werk.

Impactdoelstelling

De uitkomsten van dit project hebben invloed op werkgelegenheidsbeleid van de overheid en bedrijven.

Status

Elke 2 jaar wordt de periodieke Waarde van Werk monitor uitgevoerd, waar zo’n 4.000 Nederlanders bij betrokken worden. In 2023 vond de derde meting plaats. De resultaten en inzichten worden wijdverspreid onder een relevant publiek.

In het kort

Hoe kunnen we beleid zo inrichten dat dit bijdraagt aan duurzame en waardevolle invulling van werk? Het is belangrijk om maatschappelijke trends in relatie tot werk te onderzoeken: demografische ontwikkelingen, technologische vernieuwing en flexibilisering veranderen bijvoorbeeld de aard van werk. Ook het maatschappelijke belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, speelt een rol.

Dit longitudinaal en wetenschappelijk onderzoek helpt beleidsmakers en bedrijfsleven anticiperen op de toekomst van werk. Bijvoorbeeld hoe werk zich ontwikkeld voor de jongere generaties op de arbeidsmarkt, met andere drijfveren en behoefte gericht op de verduurzaming van de economie. Elke twee jaar wordt de Waarde van Werk monitor uitgebracht, waar ongeveer 4000 Nederlanders bij betrokken zijn. Op deze manier kan het project ontwikkelingen in de waardering van werk in kaart brengen en bekijken hoe wet- en regelgeving beter kan aansluiten bij de wensen die mensen hebben ten aanzien van werk.

“De afgelopen vijfentwintig jaar is het dominante discours én sociaal beleid geweest dat meer werk – in de vorm van betaalde arbeid – goed is. Maar is al het werk waardevol? Hoe houden we hier rekening mee bij onderwerpen zoals Leven Lang Ontwikkelen en corona? Dat is wat we met de Waarde van Werk Monitor verkennen.”
Paul de Beer
Co-directeur AIAS & Bijzonder Hoogleraar

Waarde van Werk Monitor en publicatie Kort & Bondig

In 2019 is de eerste meting met de Waarde van Werk Monitor uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd, wat een groot aantal nieuwe relevante inzichten over de waarde(ring) van werk heeft opgeleverd. Deze inzichten zijn opgenomen in verschillende wetenschappelijke publicaties.

Naast de wetenschappelijke publicaties is er een reeks publicaties over geselecteerde thema’s verschenen onder de naam ‘Kort & Bondig’. In 2021 is de tweede meting met de Waarde van Werk Monitor uitgevoerd, waardoor we wederom inzicht hebben verkregen in de ontwikkelingen in de waarde(ring) van werk. Met nu in het bijzonder de impact van de coronacrisis.

Meer weten over de projecten binnen ons programma Duurzaam Werk?