Jaarberichten

Jaarbericht 2020

Het verslagjaar 2020 is het vijfde volledige jaar van onze foundation. Het was een bijzonder jaar, waarin het coronavirus slachtoffers eiste, onze gezondheidszorg en ons onderwijs op de proef stelde, en de economie en het sociale leven fors geraakt werden. Wij bevonden ons ‘op volle zee’ en toch hebben we in samenwerking met onze projectpartners veel mooie projecten kunnen faciliteren, waarmee goede resultaten zijn behaald.

In 2020 zijn de drie programma’s verder ontwikkeld en van concrete doelstellingen voorzien:

  • Inclusieve Arbeidsmarkt – naar een arbeidsmarkt waarin iedereen, die kan en wil, een bijdrage levert aan de maatschappij (‘werk’) en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien
  • Circulaire Economie – naar een economie waarin voldoende menselijk kapitaal wordt ingezet om de transitie naar een circulaire economie te realiseren
  • Menswaardige Samenleving – naar een samenleving waarin ook het belang van de ander is verankerd in de economie

In 2020 zijn 11 projecten afgerond, liepen 3 projecten door, kregen 12 projecten een vervolgfase en zijn 12 nieuwe projecten gestart. Na de expansie in 2020 wordt 2021 een jaar van consolideren en oriëntatie op impact versterken. Met een focus op de driehoek Mens, Werk en Economie worden de programma’s en de projectenportefeuille verder ontwikkeld.

Lees hier het jaarbericht 2020 van de Goldschmeding Foundation.

 

Jaarbijeenkomst 2020

Op 12 oktober 2020 vond de Jaarbijeenkomst van de Goldschmeding Foundation plaats. In diverse gesprekken schetsten wij een beeld van de voortgang die onze partners samen met ons realiseren op het gebied van Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Samenleving. Ook stonden we stil bij wat de coronacrisis betekent voor Mens, Werk en Economie.
 

Integrale filmopname Jaarbijeenkomst Goldschmeding Foundation 2020