Ga naar de inhoud
Een app als instructeur: AI helpt kwetsbare werknemers om het goed te doen
Terug naar nieuws
28-06-2023 • In de media

Een app als instructeur: AI helpt kwetsbare werknemers om het goed te doen

Denk niet alleen dat AI onze banen gaat overnemen. Ze kan juist helpen om banen te scheppen, denkt Peter Brouwer van de Goldschmeding Foundation.

Dit artikel verscheen op 28 juni 2023 in Trouw

Artificial Intelligence (AI) en met name Chat GPT zijn nu al een tijd het gesprek van de dag en vaak gaat het er dan vooral over of banen gaan verdwijnen. De angst bestaat dat wij mensen overbodig raken. Maar nieuwe technologie kan de arbeidsmarkt ook inclusiever en diverser maken. Mensen die nu langs de kant staan door bijvoorbeeld een beperking of taalachterstand, kunnen met behulp van nieuwe technologie bepaalde werkzaamheden namelijk opeens wel uitvoeren. Waarom krijgt dat niet meer aandacht?

Zo bestaan er ‘groenapps’ die mensen in de groenvoorziening ondersteunen. De app helpt medewerkers te bepalen of ze hun werk goed gedaan hebben. Want daar zijn ze vaak onzeker over: is er te veel of juist te weinig groen weggehaald? De medewerker kan met de app gemakkelijk tussentijdse checks doen door even een foto van het resultaat te uploaden. Die foto wordt op basis van AI beoordeeld en de app geeft feedback. Met zo’n app kunnen deze mensen ook zonder begeleider aan de slag waardoor het geen extra kosten oplevert voor de werkgever, maar juist kosteneffectiever is. Zo kan inclusieve technologie banen creëren.

Nog een voorbeeld is de pilot die nu wordt ingezet bij sociale werkvoorziening: een zogeheten Operator Support Systeem (OSS) en een smartbeamer geven instructies op de werkplek. Zo’n relatief klein technologisch hulpmiddel maakt het voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt mogelijk om zonder extra begeleiding te werken. Daardoor nemen werkgevers makkelijker de stap om hen een baan aan te bieden.