Ga naar de inhoud
Lancering film 'Je kunt niet zonder betekenis zijn' van Kees Klomp
Terug naar nieuws
08-11-2021 • Persbericht

Lancering film 'Je kunt niet zonder betekenis zijn' van Kees Klomp

Op 11 november gaat de film ‘Je kunt niet zonder betekenis zijn’ in première. Vanuit het gedachtegoed van Kees Klomp laat de film ideeën zien van een nieuwe economisch denkkader. Een kader dat niet langer uitsluitend is gericht op welvaart, groei en winstmaximalisatie, maar ook op welzijn, bloei van mensen en meervoudige waardencreatie. Een echte eyeopener in deze tijden van crisis. Het is een project in opdracht van het lectoraat Betekeniseconomie van Kenniscentrum Business Innovation (KcBI) en is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Volgens lector Betekeniseconomie van het KcBI van Hogeschool Rotterdam en bekend pleitbezorger van de betekeniseconomie Kees Klomp zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zo hoog dat er sprake is van een existentiële crisis: ons voortbestaan staat ter discussie. “We zijn zo gewend aan economisch denken dat de ecologie zwaar het onderspit delft. Hiervoor krijgen we de rekening gepresenteerd in de vorm van onder andere de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en de toenemende sociale ongelijkheid met zorgwekkende vooruitzichten voor de mensheid” legt Kees Klomp uit.

'We zijn zo gewend aan economisch denken dat de ecologie zwaar het onderspit delft. Hiervoor krijgen we de rekening gepresenteerd in de vorm van onder andere de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en de toenemende sociale ongelijkheid met zorgwekkende vooruitzichten voor de mensheid.'
Kees Klomp
Lector Hogeschool Rotterdam

Volgens Kees is het daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuw economisch narratief. “Het huidige economische denken moeten we zien om te zetten naar een ecologisch denken. Van een economische samenleving waar welvaart voorop staat naar een ecologische samenleving waar de natuur en daarmee ook het welzijn van mensen voorop staat. Dat er wat moet veranderen weten we allemaal, maar hoe verander je de mensheid?” De film gaat voorbij het bestaand regime en vertaalt wetenschap naar een goed onderbouwd verhaal dat de kijker raakt.

De Goldschmeding Foundation onderschrijft de urgentie van een verandering in het economisch denken en doen. Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie bij de foundation: “Deze film maakt niet alleen duidelijk dat de dominante focus op groei en welvaart niet meer afdoende is. Het laat ook zien dat mensen in relatie tot elkaar en de natuurlijke leefomgeving tot bloei komen en dat dat wordt bepaald door hoe wij ons tot die natuur en elkaar verhouden. Vanuit die verbinding ontstaat een betere balans. Innovatie in het economisch onderwijs kan de professionals van de toekomst hierin helpen en dat steunen we van harte.”

Openbare les

Kees Klomp verzorgt op 11 november een openbare les over betekeniseconomie bij de bibliotheek in Rotterdam. Het aantal live-plekken hiervoor is vol, maar digitaal deelnemen is nog mogelijk. Hier wordt ook een deel van de film getoond. Aanmelden kan via: aanmelder.nl/openbareleskeesklomp. Na de openbare les gaat op 11 november de film ‘Je kunt niet zonder betekenis zijn’ in première bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, gevolgd door een live interview met Kees.