Ga naar de inhoud
Nieuw online platform voor sociaal incasso-professionals: de mens centraal in plaats van de vordering
Terug naar nieuws
05-10-2023 • Persbericht

Nieuw online platform voor sociaal incasso-professionals: de mens centraal in plaats van de vordering

Private en (semi-)publieke schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders kunnen vanaf nu terecht op SI-professionals.nl. Een online platform waar professionals uit de incassobranche werken aan een sociale, mensgerichte aanpak door de hele keten. Via kennisuitwisseling, praktijkvoorbeelden en een toolbox om sociaal incasseren in de praktijk te brengen werkt de sector aan sociaal incasseren als nieuwe werkwijze. Met als doel: klanten met betalingsachterstanden steeds sneller en beter helpen.

De traditionele manier van incasseren leidt tot kostenstapeling en stress. Dit zorgt ervoor dat mensen niet de kans krijgen financieel te herstellen. En dat schuldeisers uiteindelijk maar een klein deel worden terugbetaald. Met als gevolg een maatschappij met een hardnekkige en oplopende schuldenproblematiek.

De klassieke manier van incasseren is nog altijd gebaseerd op een systeem van beboeten in plaats van helpen. Terwijl een sociale aanpak ervoor zorgt dat mensen geholpen worden om (eerder) de openstaande rekening te kunnen betalen. Dit resulteert in duurzame klantrelaties, voorkomen van (hogere) schulden en meer werkgeluk bij (incasso)medewerkers.

Via het platform Sociaal Incasso-professionals ontwikkelen organisaties uit allerlei sectoren tools die handen en voeten geven aan de gedeelde sociale incasso ambitie. Tools die helpen keuzes te maken, resultaten te berekenen, inzichten onder klanten te verzamelen of betere afspraken te maken met incassopartners. Zodat mensen met schulden de ruimte krijgen om financieel gezond te worden en te blijven. En organisaties meebouwen aan een socialere samenleving.

Sociaal Incasso-professionals bouwt voort op het succes van het Bijzonder Beheer Netwerk, waarin sinds 2020 partijen uit de hypotheeksector bij elkaar kwamen om samen te leren.

SI-professionals.nl biedt onder meer:

  • een makkelijke manier om in contact te komen met vakgenoten en experts uit de incassobranche

  • een plek om tools te vinden en te ontwikkelen voor onder andere self-assessment, impactmeting, klantbelevingsonderzoek en rapportage

  • kennisuitwisseling via (online)events of praktijkgerichte bijscholing

  • concrete voorbeelden uit de markt om van te leren

Organisaties betalen een jaarlijkse bijdrage om gebruik te maken van het platform. Registreer je nu op www.si-professionals.nl voor een gratis proefmaand en ontdek hoe jij vanuit jouw rol van sociaal incasseren de standaard maakt. 

“Sociaal Incasseren: een nieuwe werkwijze” maakt deel uit van De weg van medemenselijk ondernemen en wordt uitgevoerd door Purpose in samenwerking met Firma Twist. Vanuit het gedachtegoed van medemenselijk ondernemen hebben organisaties oog voor de belangen en het welzijn van alle betrokken stakeholders. Met aandacht voor wat de onderneming doet, maar vooral ook hoe ze dat doet. Meer informatie: www.medemenselijkondernemen.nl

De weg van medemenselijk ondernemen en Sociaal Incasseren: een nieuwe werkwijze wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation