Ga naar de inhoud
Nieuwe tools helpen bedrijven betekenisvolle stakeholderdialoog aan te gaan
Terug naar nieuws
01-05-2024 • Persbericht

Nieuwe tools helpen bedrijven betekenisvolle stakeholderdialoog aan te gaan

De SER brengt vandaag een reeks nieuwe tools uit die bedrijven ondersteunt om op een betekenisvolle manier in dialoog te gaan met hun stakeholders. Dit helpt bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een van de tools is een online self-assessment, waarin bedrijven kunnen nagaan hoeveel ze weten over betekenisvolle stakeholderdialoog en hierover een advies op maat krijgen.

Bedrijven die de dialoog aangaan met belanghebbenden in hun keten, krijgen risico’s voor mens en milieu in beeld en kunnen deze vervolgens aanpakken. De afgelopen twee jaar voerde de SER een onderzoeks- en praktijkproject uit rond de vraag hoe bedrijven een dergelijke dialoog met hun stakeholders zouden moeten aangaan. Meer dan 15 tools en kennisdocumenten rond de voorbereiding, uitvoering en opvolging van een stakeholderdialoog, een self-assessment en een themapagina betekenisvolle stakeholderdialoog zijn hiervan de opbrengsten.

Dialoog onderdeel IMVO

Het op een betekenisvolle manier betrekken van je stakeholders is onderdeel van de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het voeren van een betekenisvolle stakeholderdialoog is hiervan een invulling. Daarnaast is het betrekken van stakeholders verankerd in IMVO-wetgeving, zoals de CSRD en de CSDDD.

“Bij de SER helpen we bedrijven om de OESO-richtlijnen te implementeren,” zegt Alexandra van Selm, directeur Beleid van de SER. “Betekenisvolle stakeholderdialoog past ook bij onze doelstelling om brede welvaart te bevorderen. Dit houdt in dat bedrijven rekening houden met de belangen en zorgen van hun stakeholders, zowel in ons land als in toeleveringsketens in andere landen.”

Belang van de ander

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. “Met een betekenisvolle stakeholderdialoog krijgen ondernemingen inzicht in de belangen van de mensen met wie ze samenwerken. Met de tools kunnen organisaties dan ook echt concrete stappen zetten op de weg van medemenselijk ondernemen. Zo verankeren we ook het belang van ‘die ander’ in de keten nog meer in het economisch verkeer en hoe we zakendoen”, aldus Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie van de foundation.

Deskundigen in podcast

In de SER-podcastserie ‘Impact in de polder’ is de nieuwste aflevering gewijd aan betekenisvolle stakeholderdialoog. In interviews met experts en ervaringsdeskundigen komt naar voren waarom het belangrijk is dat bedrijven hun stakeholders op een betekenisvolle manier betrekken bij hun activiteiten en hoe zij dit het beste kunnen doen.

Dit bericht verscheen eerder op de website van de SER.

Event 'Hoe voer ik een betekenisvolle stakeholderdialoog?'