Ga naar de inhoud
Werkbijeenkomst: Werk als sleutel tot een toekomstbestendige economie (SER & GF)
Terug naar nieuws
04-09-2023 • Evenement

Werkbijeenkomst: Werk als sleutel tot een toekomstbestendige economie (SER & GF)

Onlangs vond de werkbijeenkomst van ons programma Duurzaam Werk plaats, georganiseerd in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER). Met het thema ‘Werk als sleutel tot een toekomstbestendige economie’ gingen we aan de slag met de verschillende transities die banen laten verdwijnen, verschijnen en veranderen.

In de openingsspeech van Kim Putters, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER), benoemde hij zijn visie over de toekomst van werk en de rol van transities als digitalisering, vergrijzing, duurzaamheid en geopolitieke veranderingen. De deelnemers gingen vervolgens aan 8 tafels in gesprek over onderwerpen gericht op de werkgevers van de toekomst, leven lang ontwikkelen en innovatief beleid. Na een kort intermezzo van De Speld LIVE sloten we af met een panel over geleerde lessen.

Naast het vieren van bestaande initiatieven zoals o.a. het ArbeidsmatchplatformTechMeUpGreenport West-Holland en Brightlands ontstonden ook mooie nieuwe ideeën, zoals een practoraten platform, LLO-festival, publiek-private samenwerkingen, fiscale versoepeling voor de werk-naar-werk infrastructuur, modulair onderwijs, een nieuw ‘Plan van de Arbeid’, leer&werk culturen binnen sectoren, en het behouden van jonge talenten. Het team Duurzaam Werk van de Goldschmeding Foundation gaat hier, in overleg met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de deelnemers, mee aan de slag, dus wordt vervolgd!

Kim Putters, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER): “We spreken vandaag op een belangrijk moment in de tijd over de toekomst van werk. Er zijn veel veranderingen gaande in onze samenleving en economie, denk maar aan digitalisering en klimaatverandering waardoor we moeten verduurzamen. Er zullen andersoortige banen ontstaan en bedrijven moeten veranderen. We hebben te maken met vergrijzing waardoor veel personeel zal uitstromen. De krapte op de arbeidsmarkt blijft. Dat stelt ons voor grote uitdagingen die we gezamenlijk moeten oplossen.”

Benieuwd naar een sfeerimpressie van de dag? Bekijk hier de aftermovie.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar mmatei@goldschmeding.foundation

We hebben kennis gedeeld, samenwerking gestimuleerd en voortgebouwd op elkaars werk. Aan verschillende tafels zijn actiegerichte gesprekken gevoerd over verschillende thema’s:

 1. Werkgevers van de Toekomst
  Heleen Cocu-Wassink (Alliander)
  Annick Schmeddes (Sustainable Talent)

 2. Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen
  Laura Roebroeck (Groenpact)
  Maurijn Odé (ROC Flevoland)
  Dick Sweitser en Koen Janmaat (LLO katalysator)

 3. Innovatief werkgelegenheidsbeleid
  Riemer Kemper en Marjolein ten Hoonte (SER en Randstad)
  Bas van Weegberg (FNV)