Leerstoel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing

Over de relatie tussen de economie en menselijke bloei, met bijzondere aandacht voor transitie-ethiek en de dialoog tussen ‘alternatief’ en ‘mainstream’ binnen het economisch denken

In januari 2021 begon de nieuwe Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing aan de VU, mede ondersteund vanuit het Dr. Abraham Kuyperfonds. Prof. dr. Govert Buijs doet onderzoek naar de idealen, het begrippenkader en toekomstbeelden voor een samenleving met een nieuwe economie. 

 

Onderzoek naar de relatie economie en menselijke bloei

In het bijzonder zet hij zijn wetenschappelijk onderzoekswerk voort over de relatie van de economie tot menselijke bloei, met bijzondere aandacht voor transitie-ethiek en de dialoog tussen ‘alternatief’ en wat tot nu gold als ‘mainstream’ binnen het economisch denken. Dat vraagt continue formulering en herformulering, waarderen en herwaarderen. De leerstoel haalt daarbij voeding uit andere netwerken en stromingen en biedt vanuit de filosofie voeding voor o.a. economen. Vanuit de filosofie verwijzend naar grondbegrippen en beginselen worden vragen beantwoord zoals: waartoe dient zo’n nieuwe economie, van waaruit kan een nieuwe economie ontstaan, van wie komt deze verandering en hoe zit zo’n nieuwe economie in elkaar? Gedurende de afgelopen tweehonderd jaar, en zeker in de laatste decennia, is het op veel plaatsen in de wereld gelukt door economische groei te ontkomen aan armoede, stelt Buijs.

“Het is de tijd voor een volgende fase: onze economie in balans te brengen met de natuur, menselijke waardigheid en bloei. Dat vergt nieuw economisch denken en nieuwe economische praktijken.”

– Prof. dr. Govert Buijs, hoogleraar Maatschappelijke en Economische Vernieuwing, VU
Een nieuwe economie in Europa en vanuit het bedrijfsleven

In 2021 werd veel tijd besteed aan het schrijven van het rapport over een nieuwe economie in Europa (zie project Maatschappelijke Consultatie). Ook is gestart met een bundel met interviews met ‘veranderaars’ uit verschillende sectoren in het bedrijfsleven, ter inspiratie en om mensen in beweging te brengen. Daarnaast gaat er aandacht uit naar vernieuwing in economisch onderwijs en beoogt de leerstoel een impuls te geven aan het maatschappelijk debat over de economie. Dat gebeurt op basis van vragen zoals: wat zien mensen als obstakels in de transitie richting een menswaardige economie en welke verhalen, begrippen en termen zijn daar dienend in?

In 2022 en verder zal dit alles leiden tot nieuwe inzichten en ideeën die – via publicaties en bijeenkomsten – doorwerken in diverse projecten van de Goldschmeding Foundation, in het onderwijs en in het maatschappelijke veld, op het snijvlak van de publieke en private sector.

[Foto header: David Meulenbeld]

Prof. dr. Govert Buijs Hoogleraar Maatschappelijke en Economische Vernieuwing