Purpose Economy E-Course (afgerond 2022)

Online colleges & werkboek voor HBO ‘betekeniseconomie’-onderwijs en sociale impact ondernemers
Maatschappelijke context

Het THRIVE Instituut heeft de afgelopen jaren met zogenaamde ‘Purpose Colleges’ bijgedragen aan het verspreiden en toegankelijk maken van het gedachtegoed rondom de ‘Betekeniseconomie’, waarin ondernemers middels hun bedrijfsvoering maatschappelijk van betekenis willen zijn.

De geleerde lessen en best practices rondom de betekeniseconomie vinden echter nog niet vanzelfsprekend hun weg naar het hoger economie-onderwijs en de ondernemers en professionals die willen werken aan de ‘nieuwe economie’. Hiervoor is een aanpassing aan de bestaande Purpose Colleges nodig, om het bereik te vergroten en om handelingsperspectief toe te voegen om het geleerde om te zetten in daden.

 

Doel en insteek

Het project gaat om het doorontwikkelen van het concept van de bestaande Purpose Colleges tot een toekomstbestendig Massive Open Online Course (MOOC): een online programma en platform met – om te beginnen – een 20-tal Purpose Colleges van impact- en sociaal ondernemers. In een online videoformat worden ondernemers- en expertervaringen met betrekking tot impact-/betekenisvol ondernemen vastgelegd en verspreid. Hierdoor wordt het gebruik van relevante en leerzame content maximaal flexibel en toegankelijk gemaakt, en kunnen de Purpose Colleges bijvoorbeeld gebruikt worden als aanvullend lesmateriaal in het onderwijs.

De inhoudelijke insteek van de Purpose Colleges is het perspectief van het nieuwe economische denken en doen, het gedachtegoed van de betekeniseconomie. Belangrijk hierin is de ‘hoe dan?’-vraag, die beantwoord wordt door verschillende sprekers vanuit zowel de wetenschap, het bedrijfsleven als de sociale onderneming. De vraag wordt in de context geplaatst van een aantal grote transities die invloed hebben op werkprocessen en werkgelegenheid, zoals nieuwe bedrijfsmodellen en meervoudige waardecreatie.

We vinden het belangrijk om ondernemend en studerend Nederland kennis te laten maken met nieuwe rolmodellen. Met de PEEC hopen we mensen te inspireren om ook te gaan ondernemen in dienst van een betere wereld’ 

– Juliëtte Boughouf, founding partner THRIVE Institute
Beoogde resultaten

De Purpose Economy MOOC introduceert een nieuwe kijk op de economie, namelijk de betekeniseconomie, aan de volgende generatie professionals (studenten), docenten en impact/ sociaal ondernemers. In deze visie worden het belang van alle stakeholders, de maatschappij als geheel en de grenzen van de planeet meegenomen en overwogen in het economisch handelen. Voor docenten en studenten geldt dat zij het economische gedrag van de volgende generatie vormgeven. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in hun privéleven. De MOOC zal hen inspireren om voor hun eigen werkorganisatie maatschappelijk verantwoorde insteken van ondernemen te zoeken. Hiertoe draagt de MOOC bovendien bij met concrete suggesties voor verschillende aspecten van bedrijfsvoering, zodat er ook handelingsperspectief wordt geleverd. De MOOC beoogt zo de ‘content motor’ achter economieonderwijsvernieuwing te zijn en tegelijk door impact ondernemers een platform te bieden de beweging naar een duurzame, inclusieve economie te versnellen.

Juliëtte Boughouf Co-founder THRIVE Institute