Ga naar de inhoud
Innovatie Economieonderwijs

Innovatie Economieonderwijs

Het verrijken van het business- en economieonderwijs met perspectieven gericht op meervoudige waardecreatie.

Maatschappelijke context

Het huidige economieonderwijs biedt een te beperkt beeld van de economie.

Ambitie project

We verrijken het economieonderwijs met perspectieven gericht op meervoudige waardecreatie en het welzijn van alle betrokkenen.

Impactdoelstelling

Onderwijsinstellingen experimenteren met nieuw economieonderwijsaanbod en onderscheiden zich daarmee.

Status

Honderden docenten in tientallen middelbare en hogescholen werken mee aan innovatie van het economieonderwijs, gericht op het ontwikkelen van referentiekaders, meer samenwerking en kruisbestuiving en nieuwe lesinhoud.

In het kort

Van het voortgezet onderwijs tot de universiteit. Elk jaar volgen veel leerlingen en studenten economieonderwijs. Hier leren zij vooral dat de economie draait om zaken als financiële waarde, eigen belang en marktwerking. Maar economie is veel meer dan dat. Het is van belang om scholieren en studenten meerdere perspectieven aan te bieden binnen het economieonderwijs, met aandacht voor breder welzijn, welvaart en belangen.

Meer dan geld

Leerlingen en studenten leren over het belang en welzijn van álle betrokkenen en meervoudige waardecreatie. Dit houdt in dat je niet alleen maar bezig bent met het behalen van winst, maar ook ecologische, sociale en andere economische waarde creëert.

'Het draait om een gemeenschappelijk besef dat de economie de bloei en het welzijn van mensen ondersteunt.'
Suzanne Ekel
Programmamanager Menswaardige Economie

Innovatie in de praktijk

In 2022 zijn er verschillende stappen gezet om het economieonderwijs te verrijken. Voor het hbo lanceerden we de Nieuwe Economieonderwijs Toolbox en de Purpose Economy E-Course . Ook organiseerden we de eerste Week van het Economieonderwijs en publiceerden we lesbrieven Nieuwe Economie voor havo en vwo.

Meer weten over de andere projecten in het programma Menswaardige Economie?