Ga naar de inhoud
Accreditatie Echocardiografie Academie
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

Accreditatie Echocardiografie Academie

Een initiatief gericht op het opleiden van nieuwkomers tot echocardiografisten, aangeboden door Cardiologie Centra Nederland (CCN) in samenwerking met de Hart Academie.

Partner(s)

CCN
Hart Academie
Social Finance NL

Looptijd 2023 - heden

Maatschappelijke context

In Nederland is er een groot tekort aan echocardiografisten, waardoor bij 30 zorgaanbieders vacatures openstaan en een derde van hen te kampen heeft met wachttijden voor cardiologische zorg die langer zijn dan vier weken.

Ambitie project

Verankeren van de aanpak binnen de organisatie, de opleiding laten accrediteren en een business case ontwikkelen zodat de aanpak breder gedeeld kan worden met ziekenhuizen in het hele land.

Impactdoelstelling

Leveren van een significante bijdrage aan de zorgsector door nieuwkomers een kans op werk te bieden en tegelijkertijd het personeelstekort aan te pakken.

Status

Het project bevindt zich in de groeifase, de accreditatie is verkregen, de maatschappelijke businesscase is afgerond en de organisatie is nu bezig om het traject intern te bestendigen en het onboarden van nieuwe ziekenhuizen.

In het kort

De Echocardiografie Academy is een samenwerkingsinitiatief dat zich inzet voor de opleiding en integratie van nieuwkomers in de zorgsector als echocardiografisten. Het programma onderscheidt zich doordat deelnemers direct in dienst komen met betaald werk, wat zorgt voor een vliegende start in Nederland. Bovendien is voor deze functie geen BIG registratie vereist, waardoor deelnemers sneller aan de slag kunnen.

Door theoretisch onderwijs te combineren met praktijkervaringen, waaronder stages, draagt het initiatief niet alleen bij aan het oplossen van tekorten in de zorg maar biedt het ook nieuwe kansen voor nieuwkomers. Het project onderstreept hoe cruciaal accreditatie is voor het uitbreiden van het programma. Dit maakt het mogelijk om meer deelnemers en ziekenhuizen te betrekken. Het project wordt verder versterkt door een sterke strategie die niet alleen focust op langdurig succes, maar ook op het creëren van waarde voor de samenleving door de ontwikkeling van een maatschappelijke business case.