Ga naar de inhoud
Platform Nieuwkomers & Werk

Platform Nieuwkomers & Werk

Het ondersteunen van initiatieven die nieuwkomers naar werk begeleiden of helpen hun werk te behouden.

Partner(s)

OpenEmbassy
Regioplan

Looptijd 2019 - heden

Maatschappelijke context

Nieuwkomers in Nederland komen moeilijk aan werk. Van de groep nieuwkomers die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg (19.550 personen), heeft maar 40% na 6,5 jaar een baan.

Ambitie project

Nieuwkomers in Nederland kunnen zo snel mogelijk gelijkwaardig meedoen op de arbeidsmarkt, op een manier die past bij hun talenten en ambities.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn er binnen het platform minimaal drie landelijke aanpakken ontwikkeld, met elk een bereik van minimaal 50-100 nieuwkomers per jaar.

Status

Er lopen tien initiatieven, gericht op de zorgsector en digitale sector. Drie van de initiatieven in de zorgsector groeien/schalen naar andere ziekenhuizen en/of regio’s.

In het kort

Het Platform Nieuwkomers & Werk ondersteunt (maatschappelijke) initiatieven en organisaties die nieuwkomers naar werk begeleiden of helpen hun werk te behouden. Het gaat met name om mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Het Platform helpt deze initiatieven om hun impact te vergroten. Dat doen zij door hun aanpak en werkwijze te verbeteren of door grotere aantallen nieuwkomers te ondersteunen.

Het Platform selecteert hiervoor initiatieven en organisaties die nieuwkomers succesvol aan werk helpen en houden. Vervolgens brengen zij deze initiatieven verder. Dat doen ze door ze te ondersteunen met financiering, onderzoek, toegepaste kennis en een netwerk. Uniek aan dit platform is de focus op twee sectoren: de zorg en de digitale sector. Hierdoor leert het algemene lessen over inclusie en participatie en hoe deze kunnen worden vertaald naar de specifieke context van deze sectoren. Initiatieven binnen eenzelfde sector leren zo direct van elkaar, werken samen op het aanbod en agenderen obstakels in het systeem. Het platform verbindt, verzamelt kennis, ondersteunt initiatieven waar nodig en jaagt het traject richting systeemverandering aan.

Individuele en systeemimpact

Het doel van het platform is vooral om aantoonbaar effectieve aanpakken landelijke impact te laten hebben op grote groepen nieuwkomers. Verder stimuleert het platform initiatieven om van elkaar te leren hoe zij nieuwkomers beter begeleiden. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, een-op-een sessies en via een online kennisplatform. Daarnaast agendeert het platform obstakels en kansen op systeemniveau bij relevante partners.

Het Platform Nieuwkomers & Werk zet in op een combinatie van individuele impact en systeemimpact. De initiatieven maken het verschil op individueel niveau. Tegelijkertijd bieden zij een bron van kennis over obstakels én wat wel en niet werkt in het begeleiden van nieuwkomers naar werk. Wat we leren binnen de initiatieven zetten we in op systeemniveau. Zo maken we de arbeidsmarkt als geheel inclusiever.