Ga naar de inhoud
Agape in bedrijven
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Agape in bedrijven

Onderzoekt op welke manier het klassieke begrip agape (grieks voor liefde) kan helpen om bedrijven te richten op de bloei van mensen

Partner(s)

Maastricht University

Looptijd Augustus 2018 - augustus 2021

Maatschappelijke context

Om bij te dragen aan een menswaardige economie is het van belang dat organisaties zich niet meer exclusief richten op winst, concurrentie en groei, maar op agapè: bloei van de medemens.

Ambitie project

Het onderzoeken van het begrip agapè en haar kenmerken in het Nederlandse bedrijfsleven.

Impactdoelstelling

Inzicht krijgen in de manier waarop de bedrijfsvoering via relaties met stakeholders bijdraagt aan het belang en welzijn van betrokken mensen. Verspreiding van en draagvlak creëren voor het agapeïsch denkkader.

Status

Publicatie van witboeken ‘In de ogen van de ander’ en ‘Agape agenderen in organisaties’ en studies ‘Mens als motor van de onderneming’ en ‘Wending naar Welzijn in Werk’. Basis van vervolgproject Medemenselijk Ondernemen.

In het kort

Het begrip agapè kan organisaties helpen de balans te vinden tussen economische doelstellingen, duurzame ontwikkeling en het welzijn van mensen. Agapè houdt in dat je gericht bent op de bloei van de medemens omwille van henzelf. Het is een term uit de klassieke oudheid en een kernbegrip voor de Goldschmeding Foundation. In dit project analyseerden onderzoekers hoe kenmerken van agapè worden gehanteerd in het bedrijfsleven en welke interesse in en behoefte aan kennis en toepassing van agapè door bedrijven er is.

Voor het witboek ‘In de ogen van de ander’ hebben onderzoekers van de School of Business and Economics van de Maastricht University gekeken hoe agapè al terugkomt in het Nederlandse bedrijfsleven en hoe dit begrip gedefinieerd kan worden. Agape werd uiteindelijk gedefinieerd als een commitment aan de bloei en het welzijn van die ander, gekenmerkt door drie aspecten: connectiviteit, activiteit en alteriteit.

Agapè in bedrijven

In de recente projectfase is de slag gemaakt naar een inventarisatie van interesse in en behoefte aan kennis en toepassing van agapè door bedrijven. Het doel is om inzicht te krijgen in relevante factoren in de arbeidsrelatie en de wijze waarop die het welzijn van medewerkers beïnvloeden. Voor verdere verspreiding van en draagvlak voor het agapeïsch denkkader is ook over de term zelf nagedacht en op verschillende manieren in de media gepubliceerd.

Agape: de mens als motor van de onderneming

Een grote studie over het welzijn van werknemers onder 3400 bedrijven met meer dan 100 medewerkers is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Het rapport ‘Agape: de mens als motor van de onderneming’ is op 17 mei 2021 overhandigd aan Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) en Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland). Met de inzichten wil de Goldschmeding Foundation aan de slag om dit denken onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering van ondernemingen.

De weg van Medemenselijk Ondernemen als vervolg op Agapè in bedrijven

Als vervolg op dit project is het project de weg van Medemenselijk Ondernemen in 2022 gestart. Dit project beoogt het ontwikkelen van een instrumentarium voor bedrijven die met het welzijn van alle stakeholders aan de slag willen, door voor diverse aspecten van de bedrijfsvoering handelingsperspectief te creëren. Om als vruchtbare bodem te creëren voor agapè in relatie tot contractering, medezeggenschap en de inkoopketen. In het project wordt het gedachtegoed en de inzichten tot nu toe over agapè in bedrijven via een toegankelijke gids, masterclasses en een alliantie van organisaties naar de praktijk gebracht.