Ga naar de inhoud
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

De weg van medemenselijk ondernemen

Bij medemenselijk ondernemen staat de bloei en groei van alle betrokken stakeholders centraal.

Partner(s)

De Weg van Medemenselijk Ondernemen
Firma Twist
nlgroeit
MVO Nederland

Looptijd 2022 - heden

Maatschappelijke context

De druk op organisaties om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en het besef dat welvaart een bredere betekenis heeft dan alleen financiële waardecreatie groeit gestaag.

Ambitie project

Uit de bedrijfsvoering van organisaties spreekt een verantwoordelijkheid als het gaat om de bloei en het welzijn van alle betrokkenen.

Impactdoelstelling

In 2023 volgen 1000 professionals de masterclass medemenselijk ondernemen, ontwikkelen we tien good practices en bereiken we meer dan 100.000 professionals via presentaties, events of communicatie.

Status

Eind 2022 is de praktijkgids 'Anders Groeien' gepubliceerd. Ook worden er masterclasses gegeven aan professionals en in-company bij organisaties. De Community of Practice van MVO Nederland is bijna afgerond en bij nlgroeit hebben meerdere events plaatsgevonden.

In het kort

Organisaties voelen steeds meer druk om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het besef dat welvaart een bredere betekenis heeft dan enkel financieel gewin groeit gestaag. En ook binnen het bedrijfsleven gaat het steeds vaker over sociale waarden, menselijk floreren en aandacht voor het welzijn van alle betrokkenen binnen én buiten de organisatie. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Onderzoek, inzicht en praktijkcases

Met de steun van de Goldschmeding Foundation, heeft professor dr. Harry Hummels hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Dit gaf nieuwe kennis, inzichten en modellen. Op de website van Medemenselijk Ondernemen zijn deze inzichten gebundeld. Ook kwamen een flink aantal interessante praktijkcases aan het licht. Deze zijn vastgelegd in publicaties (o.a. In de ogen van de ander), onderzoeksrapporten (zoals De mens als motor van de onderneming, Agape agenderen in organisaties en De wending naar welzijn in werk) en de praktijkgids 'Anders Groeien'.

Zo maken we het verschil

Al die kennis en inzichten brengt De Weg van Medemenselijk Ondernemen naar de praktijk. Het doel is om senior professionals, managers, bestuurders, ondernemers en organisatieadviseurs te inspireren. Bij voorkeur binnen alle disciplines van de bedrijfsvoering, omdat we dan pas echt een groot verschil kunnen maken.

'Met medemenselijk ondernemen valt zoveel winst te behalen. Daarom vertalen we beschikbare kennis en inzichten naar de praktijk. Zo enthousiasmeren we professionals, managers en ondernemers met campagnes en inspirerende cases.'
Madelon Engelen
Projectleider en bestuurslid Stichting Agape in Organisaties Nederland

MVO Nederland: Community of practice

Sinds januari 2023 werken we samen met MVO Nederland. Medemenselijk ondernemen past goed bij hun doelen en biedt een mooie aanvulling op hun aanbod. Binnen deze samenwerking richten we ons op het ontwikkelen van een ‘community of practice’. Dit is een groep van 20 bedrijven die elkaar inspireren en activeren door voorbeelden en inzichten van voorlopers te delen.

Hoe nlgroeit ondernemers ondersteunt

De samenwerking met nlgroeit loopt sinds maart 2023. nlgroeit zet zich in voor medemenselijk ondernemen door ondernemers met bestaande kennis te verrijken en zo te laten groeien. Dat doen ze met nieuwe inzichten en onderzoeken én met bijeenkomsten en events. Daarmee dragen ze bij aan de missies van ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.