Ga naar de inhoud
Agape in de markt, civil society en staat

Agape in de markt, civil society en staat

Een verkenning van het begrip agape in drie domeinen van de huidige samenleving.

Partner(s)

Vrije Universiteit Amsterdam

Looptijd Januari 2016 - december 2020

Maatschappelijke context

Handelen vanuit het begrip agape draagt bij aan een medemenselijke maatschappij. Maar het is nog niet duidelijk hoe men vanuit dit begrip kan handelen.

Ambitie project

Het verkennen van het begrip agape in drie grote domeinen van de samenleving: markt, civil society en staat.

Impactdoelstelling

Inzicht in hoe de markt, civil society en staat op eigen wijze kunnen bijdragen aan menselijke waardigheid en menselijke bloei.

Status

Het onderzoek vanuit deze leerstoelperiode is opgevolgd met een nieuwe leerstoel van prof. dr. Govert Buijs, onder de titel Maatschappelijke en Economische Vernieuwing.

In het kort

Agape is één van de oud-Griekse woorden voor liefde en gaat concreet over het inzetten van de ene persoon voor de bloei van de ander. In dit project wordt de actuele betekenis van dit begrip verkend in drie grote domeinen in de samenleving: de markt, de civil society (non-profits en vrijwilligerswerk) en de staat. Centraal staat hierin de vraag: hoe kunnen deze domeinen ieder op eigen wijze bijdragen aan menselijke waardigheid en menselijke bloei?

Dit project richt zich op 3 verschillende onderzoekslijnen. Ten eerste de onderzoekslijn ‘agapè & civil society’, waarin de zoektocht van maatschappelijke organisaties naar morele inspiratie, bezieling en maatschappelijke betrokkenheid wordt gestimuleerd en nieuwe vormen van governance worden ontwikkeld. Ten tweede de onderzoekslijn ‘àgape & markt’, die onderzoekt waarom het echte geheim van een goed functionerende markt niet eigenbelang is, maar juist samenwerking en moraliteit. Ten derde de onderzoekslijn ‘àgape & politiek’, die de rol van politiek en goed bestuur in een medemenselijke samenleving onderzoekt.

‘De kern is gezamenlijk mogelijkheden tot wederzijdse bloei creëren.’
Prof. dr. Govert Buijs
Hoogleraar filosofie, Vrije Universiteit Amsterdam