Ga naar de inhoud
BIG coalitie
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

BIG coalitie

Het project BIG coalitie is een initiatief waarbij vijf organisaties samenwerken om de begeleiding van nieuwkomers naar de BIG-registratie landelijk goed te organiseren.

Partner(s)

Edu4u
OWNW
UAF
VBGA
OBUA

Looptijd 2024 - heden

Maatschappelijke context

Artsen, tandartsen, en verpleegkundigen van buiten de EU moeten in Nederland BIG-geregistreerd zijn om in de gezondheidszorg te kunnen werken, een proces dat voor nieuwkomers vaak onnodig lang duurt wanneer zij niet de goede begeleiding krijgen.

Ambitie project

Het project streeft ernaar om binnen 12 maanden te beslissen of en hoe vijf organisaties vanaf 2025 kunnen samenwerken om nieuwkomers optimaal naar BIG-registratie te begeleiden.

Impactdoelstelling

De integratie van nieuwkomers in de Nederlandse gezondheidszorg versnellen door te onderzoeken of en hoe er op landelijk niveau kan worden samengewerkt door organisaties die nieuwkomers begeleiden naar de BIG registratie.

Status

Het project bevindt zich in de voorbereidende fase, met een looptijd van 1 maart 2024 tot 28 februari 2025.

In het kort

 Het project BIG coalitie is een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties om de begeleiding van nieuwkomers richting BIG-registratie te optimaliseren. Momenteel is die begeleiding erg versnipperd georganiseerd.

Een aantal organisaties hebben het heft in eigen handen genomen en gaan gezamenlijk onderzoeken of er meer samenwerking mogelijk is. Door een reeks van verkennende gesprekken, een vergelijkende analyse van de verschillende aanpakken en een hoogover effectiviteitsonderzoek zal duidelijk worden wat de beste strategie is. Dit proces is essentieel voor buitenlandse zorgprofessionals om in Nederland in de gezondheidszorg te werken. Het doel is om binnen een jaar een besluit te maken en zo mogelijk een duurzame landelijke samenwerking aan te gaan. Parallel hieraan wordt er onder andere ook een bredere verkenning gedaan naar vergelijkbare organisaties en wordt er onderzocht of er structurele en overkoepelende financieringsmogelijkheden zijn.  

De samenwerking tussen deze organisaties speelt een cruciale rol in ons streven om het tekort aan zorgpersoneel in Nederland aan te pakken. Dit project maakt het mogelijk om de talenten van buitenlandse zorgprofessionals effectief in te zetten, wat een directe positieve impact heeft op onze gezondheidszorg.
Jet van Beuningen
Projectadviseur BIG coalitie