Ga naar de inhoud
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Conscious Contracting

Op weg naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

Partner(s)

7Zebra's
BVDV advocaten
Lexence
Maastricht University

Looptijd Mei 2022 - maart 2025

Maatschappelijke context

Arbeidsovereenkomsten reflecteren in veel organisaties niet hoe de organisatie om wil gaan met mensen. De contracten die opgesteld worden, dragen niet bij aan het belang en welzijn van alle betrokkenen en sluiten onvoldoende aan bij de missie en kernwaarden van de organisatie.

Ambitie project

Het aantal organisaties dat conscious contracting toepast en het aantal werknemers dat profiteert van een medemenselijke arbeidsovereenkomst groeit. De Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten wordt verder verspreid en geïmplementeerd.

Impactdoelstelling

Organisaties krijgen concrete handvatten om overeenkomsten aan te gaan die onderlinge relaties versterken. Zo verankeren zij het belang van de medewerker in het contract.

Status

In de eerste fase hebben 31 organisaties in een intensief begeleid pilot-traject en een Do-It-Yourself traject stappen gezet naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten. De opgedane ervaring en de praktijkvoorbeelden zijn vertaald naar een Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

In het kort

In de praktijk blijken veel overeenkomsten niet vanuit het beoogde welzijn van alle partijen geschreven. Vaker zijn zij ingestoken vanuit het perspectief van de meest dominante partij: de werkgever. Die kan zich een – vaak door advocaten geadviseerde – houding veroorloven, wat resulteert in een overeenkomst waarin de dominante partij zo min mogelijk last heeft van allerlei denkbare risico’s. Andere partijen nemen dit vaak voor lief. Dat komt omdat zij, in meer of mindere mate, afhankelijk zijn van wat de dominante partij hen biedt.

Profijt voor iedereen

Dit project helpt organisaties het belang van de ander te verankeren in overeenkomsten. Een ‘conscious contract’ is gericht op de ‘simultane belangenbehartiging’ van alle betrokken partijen. Oftewel: iedereen moet er baat bij hebben.

Hoe wordt het gesprek daarover gevoerd? Aan welke afspraken hebben de betrokken partijen behoefte? En moeten die ook daadwerkelijk worden vastgelegd, en zo ja, hoe? Dát zijn vragen waar Conscious Contracting antwoord op geeft.

Relaties voorop

In dit project komen verschillende kennisgebieden bij elkaar. Vanuit 7Zebra’s brengt dr. Boukje Keijzer ‘de regels en de rek’ in. Prof. Harry Hummels zorgt vanuit de Utrecht University en Maastricht University voor de inbedding van het gedachtegoed van ‘medemenselijk ondernemen. ‘Preventive Law’ wordt vertegenwoordigd door Eric van de Luijtgaarden van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd.

Advocatenkantoren BVDV en Lexence brengen als experts op het gebied van ‘bewuste’ arbeidscontracten juridische expertise in. Saskia de Hoog (Buro Beknopt) is betrokken voor de inhoudelijke analyse. Monique Vering (DEVEERINC) verzorgt het programmamanagement en de communicatie en Nicolette Scholtes de projectsupport. 

'Laten we er samen voor zorgen dat contractuele afspraken de waarden weerspiegelen die we belangrijk vinden. Op die manier koesteren we universele idealen als medemenselijkheid en gelijkwaardigheid.'
Boukje Keijzer
Directeur 7Zebra's en auteur 'De regels en de rek'

Zelf aan de slag

In de eerste fase van dit project zijn zeven organisaties aan de slag gegaan met Conscious Contracting, in de vorm van juridisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde pilots. Ook hebben 22 organisaties meegedaan aan het Do-It-Yourself traject.

Deze testfase plus een aantal werksessies leverden een routekaart voor conscious contracting op. Hierin staan inspirerende casebeschrijvingen plus een routekaart. Organisaties kunnen hier zelf mee aan de slag als ze arbeidsrelaties vormgeven en vastleggen. Het resultaat werd in de zomer van 2023 gepresenteerd tijdens het event ‘aan de slag met conscious contracting’.