Ga naar de inhoud
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Conscious Contracting

Op weg naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten: inzet op groei

Partner(s)

7Zebra's
BVDV advocaten
Lexence
Maastricht University
Utrecht University
Hogeschool Zuyd

Looptijd November 2023 - maart 2025

Maatschappelijke context

Arbeidsovereenkomsten reflecteren in veel organisaties niet hoe de organisatie om wil gaan met mensen. De contracten die opgesteld worden, dragen in inhoud, proces, noch toon bij aan het belang en welzijn van alle betrokkenen en sluiten onvoldoende aan bij de missie en kernwaarden van de organisatie

Ambitie project

Het aantal organisaties dat conscious contracting gaat toepassen en het aantal werknemers dat kan profiteren van een medemenselijke arbeidsovereenkomst sterk laten groeien. De Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten wordt verder verspreid en geïmplementeerd en draagt daarmee bij aan de bekendheid en toepassing van conscious contracting.

Impactdoelstelling

Organisaties krijgen concrete handvatten om overeenkomsten aan te gaan die onderlinge relaties versterken. Zo verankeren zij het belang van de medewerker in het contract.

Status

Op dit moment doen er 31 organisaties mee aan het traject Conscious Contracting om te komen tot medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

In het kort

In de praktijk blijken veel overeenkomsten niet vanuit het beoogde welzijn van alle partijen geschreven. Vaker zijn zij ingestoken vanuit het perspectief van de meest dominante partij: de werkgever. Die kan zich een – vaak door advocaten geadviseerde – houding veroorloven, wat resulteert in een overeenkomst waarin de dominante partij zo min mogelijk last heeft van allerlei denkbare risico’s. Andere partijen nemen dit vaak voor lief. Dat komt omdat zij, in meer of mindere mate, afhankelijk zijn van wat de dominante partij hen biedt.

Profijt voor iedereen

Dit project helpt organisaties het belang van de ander te verankeren in overeenkomsten. Een ‘conscious contract’ is gericht op de ‘simultane belangenbehartiging’ van alle betrokken partijen. Oftewel: iedereen moet er baat bij hebben.

Hoe wordt het gesprek daarover gevoerd? Aan welke afspraken hebben de betrokken partijen behoefte? En moeten die ook daadwerkelijk worden vastgelegd, en zo ja, hoe? Dát zijn vragen waar Conscious Contracting antwoord op geeft.

Relaties voorop

In dit project komen verschillende kennisgebieden bij elkaar. Vanuit 7Zebra’s brengt dr. Boukje Keijzer ‘de regels en de rek’ in. Prof. Harry Hummels zorgt vanuit de Utrecht University en Maastricht University voor de inbedding van het gedachtegoed van ‘medemenselijk ondernemen. ‘Preventive Law’ wordt vertegenwoordigd door Eric van de Luijtgaarden van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd.

Advocatenkantoren BVDV en Lexence brengen als experts op het gebied van ‘bewuste’ arbeidscontracten juridische expertise in. Saskia de Hoog (Buro Beknopt) is betrokken voor de inhoudelijke analyse. Monique Vering (DEVEERINC) verzorgt het programmamanagement en de communicatie en Nicolette Scholtes de projectsupport.

Conscious Contracting is onderdeel van de weg naar meer Medemenselijk Ondernemen.

'Laten we er samen voor zorgen dat contractuele afspraken de waarden weerspiegelen die we belangrijk vinden. Op die manier koesteren we universele idealen als medemenselijkheid en gelijkwaardigheid.'
Boukje Keijzer
Directeur 7Zebra's en auteur 'De regels en de rek'

Actielijnen project

Het project bestaat uit vijf actielijnen:

  1. Bekendheid conscious contracting vergroten o.a. door continu campagne te voeren, samenwerkingen aan te gaan met relevante HR- en ondernemersnetwerken, masterclasses en inspiratiesessies te verzorgen en in te zetten op PR.

  2. Organisaties ondersteunen om zelf met conscious contracting aan de slag te gaan. Dit kan geheel zelfstandig, met behulp van de website en de Routekaart, of via een online Do-It-Yourself traject met online begeleiding en juridische support.

  3. Een aantal grote aansprekende organisaties intensief begeleiden in hun traject, zodat een groot aantal medewerkers er de vruchten van gaat plukken. De communicatieve spin-off hiervan kan een breed scala aan organisaties inspireren om dit ook te gaan doen.

  4. Focus op (jonge) juristen als doelgroep om hen te inspireren en te ondersteunen om conscious contracting in hun werkpraktijk toe te gaan passen.

  5. De (potentiële) impact van conscious contracting beter in beeld brengen om organisaties over de streep te trekken en de impact van conscious contracting zichtbaar te maken.