Ga naar de inhoud
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Conscious Contracting

Op weg naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten.

Partner(s)

7Zebra's
Firma Twist
BVDV advocaten
Lexence
Maastricht University

Looptijd Mei 2022 - juni 2023

Maatschappelijke context

Veel organisaties werken met overeenkomsten die hun organisatiewaarden niet reflecteren. We willen daarom toe naar contracten die qua inhoud, proces en toon bijdragen aan het welzijn van alle betrokkenen.

Ambitie project

We ontwikkelen een routekaart voor medemenselijke arbeidsovereenkomsten. Dit doen we aan de hand van praktijk getoetste cases binnen 30 organisaties.

Impactdoelstelling

Organisaties krijgen concrete handvatten om overeenkomsten aan te gaan die onderlinge relaties versterken. Zo verankeren zij het belang van de medewerker in het contract.

Status

De routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten is opgeleverd en de inzichten zijn gedeeld. Het project krijgt een vervolg in het najaar van 2023.

In het kort

In de praktijk blijken veel overeenkomsten niet vanuit het beoogde welzijn van alle partijen geschreven. Vaker zijn zij ingestoken vanuit het perspectief van de meest dominante partij: de werkgever. Die kan zich een – vaak door advocaten geadviseerde – houding veroorloven, wat resulteert in een overeenkomst waarin de dominante partij zo min mogelijk last heeft van allerlei denkbare risico’s. Andere partijen nemen dit vaak voor lief. Dat komt omdat zij, in meer of mindere mate, afhankelijk zijn van wat de dominante partij hen biedt.

Profijt voor iedereen

Dit project helpt organisaties het belang van de ander te verankeren in overeenkomsten. Een ‘conscious contract’ is gericht op de ‘simultane belangenbehartiging’ van alle betrokken partijen. Oftewel: iedereen moet er baat bij hebben.

Hoe wordt het gesprek daarover gevoerd? Aan welke afspraken hebben de betrokken partijen behoefte? En moeten die ook daadwerkelijk worden vastgelegd, en zo ja, hoe? Dát zijn vragen waar Conscious Contracting antwoord op geeft.

Relaties voorop

Dit project is er dan ook op gericht om organisaties te helpen hun overeenkomsten ondersteunend te maken voor de onderlinge relatie. We focussen ons daarbij op de werkgever-werknemer relatie.

In dit project komen verschillende kennisgebieden bij elkaar. Vanuit 7Zebra’s brengt dr. Boukje Keijzer ‘de regels en de rek’ in. Prof. Harry Hummels zorgt vanuit de Universiteit van Maastricht voor de inbedding van ‘agape in bedrijven’ en prof. ‘Preventive Law’ wordt vertegenwoordigt door Eric van de Luijtgaarden van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Advocatenkantoren Bruggink & Van der Velden en Lexence bewaken de juridische randvoorwaarden. Zij weten vrijwel alles over ‘bewuste’ arbeidscontracten. Firma Twist verzorgt het programmamanagement en de communicatie.

'Laten we er samen voor zorgen dat contractuele afspraken de waarden weerspiegelen die we belangrijk vinden. Op die manier koesteren we universele idealen als medemenselijkheid en gelijkwaardigheid.'
Boukje Keijzer
Directeur 7Zebra's en auteur 'De regels en de rek'

Zelf aan de slag

In de eerste fase van dit project zijn zeven organisaties aan de slag gegaan met Conscious Contracting, in de vorm van juridisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde pilots. Ook hebben 22 organisaties meegedaan aan het Do-It-Yourself traject.

Deze testfase plus een aantal werksessies leverden een routekaart voor conscious contracting op. Hierin staan inspirerende casebeschrijvingen plus een routekaart. Organisaties kunnen hier zelf mee aan de slag als ze arbeidsrelaties vormgeven en vastleggen. Het resultaat werd in de zomer van 2023 gepresenteerd tijdens het event ‘aan de slag met conscious contracting’.