Ga naar de inhoud

Medemenselijk Ondernemen

Bedrijven werken mee aan ontwikkeling van concrete handvatten en good practices voor medemenselijk ondernemen en passen dit toe.

Maatschappelijke context

Organisaties sturen vooral op financiële waardecreatie en niet op meervoudige waardecreatie.

Ambitie project

De bedrijfsvoering van organisaties richt zich op het welzijn en belang van alle betrokken partijen.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn er 5 handreikingen en 20 cases ontwikkeld waar 500 bedrijven gebruik van maken (om daarmee medemenselijk te ondernemen).

Status

De praktijkgids Anders Groeien is gepubliceerd en er is een handreiking voor arbeidsovereenkomsten ontwikkeld. Er worden masterclasses gegeven en er zijn twee handreikingen voor inkoop en incasseren in ontwikkeling.

In het kort

In medemenselijk ondernemen richten we ons op een bedrijfsvoering waar niet alleen de financiële groei van het bedrijf zelf, maar ook het belang en welzijn van stakeholders centraal staat. Van medewerkers, klanten, leveranciers, ketenpartners en de gemeenschap. Dit vraagt dus om een bedrijfsleven dat ook niet-financiële waarde na streeft. In ‘Medemenselijk Ondernemen’ verspreiden diverse partners inzichten en inspiratie over hoe het anders kan. Met oog op het welzijn van alle betrokken partijen.

Om dit proces te versnellen, ontwikkelden onze partners in 2022 o.a. masterclasses Medemenselijk Ondernemen en de praktijkgids ‘Anders Groeien’. Ook wordt met organisaties onderzocht hoe zij op een betekenisvolle manier in dialoog kunnen zijn met partners en leveranciers in hun internationale keten.

'De weg van medemenselijk ondernemen gaat om het realiseren van een beweging. Zo zetten we een verandering in gang waarop organisaties zich verhouden tot alle stakeholders en vooral van mens tot mens.'
Christine Swart
Veranderstrateeg en alliantiemanager