Ga naar de inhoud
Edu4u
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

Edu4u

Het project Edu4U is een intensief begeleidingsprogramma gericht op het ondersteunen van buitenlands gediplomeerde artsen bij het behalen van hun BIG-registratie en het vinden van passend werk in de Nederlandse zorgsector.

Partner(s)

Edu4u

Looptijd 2024 - heden

Maatschappelijke context

Het project adresseert het tekort aan medisch personeel in Nederland en de integratie-uitdagingen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt, vooral in de zorgsector.

Ambitie project

Het helpen integreren van buitenlands gediplomeerde artsen in de Nederlandse samenleving door hen te begeleiden naar passende banen.

Impactdoelstelling

Het hoofddoel is het begeleiden van twee groepen van 64 zorgprofessionals bij het behalen van hun BIG-registratie en het bieden van begeleiding naar passend werk.

Status

Edu4U zal dit jaar als één van de vijf kernorganisaties deelnemen aan de BIG coalitie en het eigen programma uitvoeren en deels aanscherpen.

In het kort

Het project Edu4U helpt buitenlands gediplomeerde artsen om hun weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit initiatief werkt hiermee niet alleen aan het oplossen van het tekort aan medisch personeel, maar versterkt ook de positie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Samenwerking met zorginstellingen, opleidingsinstituten en de BIG-coalitie is essentieel voor het succes van dit project, waardoor het een breed draagvlak krijgt. Een belangrijk aspect is de persoonlijke begeleiding door ervaren professionals in de zorg, wat de integratie en langdurige deelname aan de samenleving bevordert. Het project Edu4U is een belangrijke stap voorwaarts en heeft het potentieel om – in lijn met de ontwikkelingen binnen de BIG coalitie - op nationaal niveau uit te breiden en te verfijnen voor diverse functies in de gezondheidszorg.