Ga naar de inhoud
Hbo Alliantie Nieuw Economisch Onderwijs
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Hbo Alliantie Nieuw Economisch Onderwijs

Een samenwerkingsalliantie tussen 3 hbo's voor toekomstbestendig economisch onderwijs.

Partner(s)

Avans Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Rotterdam

Looptijd 2023 - heden

Maatschappelijke context

Hbo-instellingen hebben sinds het rapport van de Vereniging Hogescholen over de vernieuwing van het economieonderwijs (‘Samen waarde creëren voor brede welvaart’, januari 2023) een vergelijkbare uitdaging. Samenwerken lijkt voor de hand te liggen, maar is niet de dominante cultuur.

Ambitie project

Het in een samenwerkingsalliantie gezamenlijk ontwikkelen van ‘nieuw economische’ onderwijsproducten en initiatieven op het vlak van professionalisering van docenten.

Impactdoelstelling

Op het vlak van nieuw economisch onderwijs inspireren hbo-instellingen elkaar als peers. Dit versterkt en versnelt de vernieuwing van het economieonderwijs in het hbo.

Status

Het project bevindt zich in de eerste fase. Onder leiding van een programmaregisseur selecteert en organiseert de alliantie onderwijs- en professionaliseringsinitiatieven voor samenwerking.

In het kort

Sinds het sectorrapport van de Vereniging Hogescholen over de noodzakelijke vernieuwing van het economie-onderwijs hebben alle hogescholen die onderwijs verzorgen in de hbo-sector Economie een gezamenlijke taak om dat onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken. Maar ondanks alle mogelijke voordelen op het vlak van het delen van ervaring en expertise, is samenwerking niet de ‘default’ stand van instellingen in het hbo.

Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam willen hier verandering in brengen. Ze werken aan een gezamenlijk initiatief dat binnen de sector Economie constructief samenwerkt aan concrete onderwijsproducten. Zo tonen ze hoe en waar de meerwaarde van samenwerking tussen hbo’s kan worden gerealiseerd. Vanuit de overtuiging dat samenwerkingen tussen hbo’s de transitie naar toekomstbestendig onderwijs aanzienlijk kan versterken, bestendigen en versnellen.