Ga naar de inhoud
HBO Economie Guide
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

HBO Economie Guide

Op weg naar toekomstbestendig economieonderwijs in het hbo.

Partner(s)

Our New Economy

Looptijd April 2023 - heden

Maatschappelijke context

Studenten die een economische studie volgen, krijgen voornamelijk de neoklassieke economische theorie. Hierdoor leren zij minder over maatschappelijke waarden, zoals milieu en het welzijn van medewerkers, leveranciers en omwonenden.

Ambitie project

Het ontwikkelen van een gids voor innovatie in het hbo economieonderwijs zal ertoe leiden dat studenten leren over meervoudige waardecreatie.

Impactdoelstelling

Het aanpassen en verbeteren van de opleidingsprofielen in het hbo, om verandering te brengen in het economieonderwijs en de bijbehorende ondersteunende activiteiten.

Status

Fase 1 van 4 is afgerond: er is een referentiekader ontwikkeld voor vernieuwing van het hbo-economieonderwijs. Het ontwikkelde referentiekader wordt gevalideerd bij verschillende hbo-instellingen en hbo-opleidingen.

In het kort

Het economieonderwijs in het hbo is met name gericht op financiële kosten, baten en winstmaximalisatie van bedrijven. Hierdoor is er minder aandacht voor andere maatschappelijke waarden zoals bijvoorbeeld het milieu en het welzijn van medewerkers, leveranciers en omwonenden. Dat staat een inclusieve en duurzame samenleving in de weg. Oftewel: het moet anders. Daarom is het belangrijk om studenten zo snel mogelijk op te leiden met een breder en socialer denkkader.

In het Verkenningsrapport Hoger Economisch Onderwijs (2021) staan verschillende aanbevelingen. Zo moet elke opleiding verantwoordelijkheid nemen om naast de bestaande economische modellen ook alternatieve modellen toe te voegen aan het curriculum. Hiertoe behoren nieuwe waardesystemen én ethische en juridische vraagstukken gericht op meervoudige waardecreatie. Helaas is het voor veel opleidingen en docenten nog niet duidelijk wat dit precies inhoudt en hoe dit werkt in de praktijk. Er bestaat daarom onzekerheid over de inzet van onderwijsmaterialen en de lesaanpak.

'Onderwijs is de sleutel tot een duurzaam en sociaal bedrijfsleven.'
Magid el Massoudi
Head of Strategy, Our New Economy

De fasen van het project

Het project van onze partner Our New Economy (ONE) gaat over de vernieuwing van het economieonderwijs in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In de eerste fase van het project ontwikkelden zij een referentiekader voor de vernieuwing in het hoger economisch onderwijs.

Het project HBO Economie Guide bestaat uit vier werkstromen:

  1. Aanpassen van het Landelijke Opleidingsprofielen (LOP’s) van de vier opleidingen (Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Finance & Control en International Business) middels het richtinggevende referentiekader.

  2. Reflecteren op de leeruitkomsten van de kernvakken in het curriculum van de opleidingen door het vertalen van het referentiekader naar een opleidingsspecifiek referentiekader. Vervolgens wordt het referentiekader gevalideerd bij de eerdere opleidingen.

  3. Ontwikkeling en validatie van een inhoudelijk trainingspakket gebaseerd op thema’s die samenhangen met het referentiekader.

  4. Ontwikkeling van een ‘guide’ voor innovatie van het economie onderwijs in het hbo. Dit omvat ook de verspreiding en promotie van de guide. Tenminste vier hbo-instellingen krijgen begeleiding bij de toepassing ervan.