Ga naar de inhoud
Homo Florens in executive education

Homo Florens in executive education

Een breder perspectief op de mens voor de werkende professionals en leidinggevenden.

Partner(s)

SIOO

Maatschappelijke context

In opleidingen voor ervaren leidinggevenden (‘executive education’) wordt zelden stilgestaan bij het mensbeeld dat impliciet het denken over organisaties en leiderschap mede bepaalt.

Ambitie project

Bijdragen aan verrijking van scholing van professionals, met hulp van het Homo Florens-gedachtengoed, om zo organisaties menswaardiger en bewuster te maken.

Impactdoelstelling

Status

In het kort

In de dagelijkse praktijk blijkt dat de mens niet kan worden gereduceerd tot een Homo Economicus; dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. In wetenschappelijk onderzoek is het alternatief van de Homo Florens uitgewerkt in een gedachtegoed over een mens die zich bewust is van zijn afhankelijkheid van anderen. Deze mens is gericht op duurzame relaties en vindt voldoening in het welzijn van anderen. En denkt natuurlijk ook aan diens eigen welzijn, maar komt pas echt tot bloei in relatie met anderen.

Door middel van actieonderzoek zal de praktische meerwaarde van het Homo Florens gedachtegoed worden getoetst in een aantal organisaties aan de hand van concrete vraagstukken. Ook wordt gekeken naar wat deelnemers aan executive education nodig hebben om vanuit het Homo Florens gedachtegoed tot verantwoorde en menswaardiger keuzes en handelingen te komen. De ambitie van het project is om langs deze weg tot inzichten te komen die hen daadwerkelijk helpen om in hun werkpraktijk het verschil te maken.

'Mensbeelden zijn stilzwijgend verankerd in organisatiesystemen, zoals protocollen, verantwoordingsprocedures, contracten e.d. Juist dit soort systemen blijken vaak in de weg te staan aan (door alle betrokkenen) gewenste verandering.'
Wilfred Verweij
Programmamanager SIOO

Onderwijsmateriaal voor executive education

Op basis van de uitkomsten van het actieonderzoek wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld, dat door aanbieders van executive education passend gemaakt kan worden voor gebruik in hun eigen opleidingen. Vanuit deze aanbieders wordt dan ook een groep ervaringsdeskundigen betrokken in dit project. ‘Homo Florens in Excutive Education’ wordt uitgevoerd door Sioo samen met het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE).