Ga naar de inhoud
Betekenisvolle dialoog in internationale ketens
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Betekenisvolle dialoog in internationale ketens

Inkopen met oog voor de ander: praktisch invulling geven aan het welzijn van alle betrokkenen bij internationaal verantwoord ondernemen.

Partner(s)

Sociaal-Economische Raad

Looptijd Mei 2022 - heden

Maatschappelijke context

Organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun bedrijfsvoering op alle betrokkenen in de keten. Dat staat in de OESO Richtlijnen voor verantwoord ondernemingsgedrag. Een ‘betekenisvolle dialoog’ is daar onderdeel van.

Ambitie project

We onderzoeken wat we verstaan onder ‘betekenisvolle dialoog’. Op basis daarvan ontwikkelen we praktische handleidingen en trainingen voor organisaties.

Impactdoelstelling

We faciliteren een betekenisvolle dialoog binnen internationale ketens van organisaties. Hiervoor bieden we praktische handleidingen en trainingen. Zo wordt het belang en het welzijn van mensen in de internationale keten verankerd in de bedrijfsvoering.

Status

Het conceptontwerp is ontwikkeld en is getest in fieldlabs en praktijkprojecten. Op dit moment worden de handreikingen en trainingen ontwikkeld.

In het kort

Bedrijven die maatschappelijk en verantwoord ondernemen houden rekening met het belang en welzijn van álle betrokkenen, dus ook van degenen die direct of indirect de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van leveranciers en lokale gemeenschappen. Het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ helpt bedrijven in gesprek te gaan met alle betrokkenen.

Alle betrokkenen voorop

Organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun bedrijfsvoering op alle betrokkenen in de keten. Dat staat in de OESO Richtlijnen voor verantwoord ondernemingsgedrag. De Nederlandse overheid onderschrijft dit. Vanuit de Verenigde Naties is er een soortgelijke verwachting ten aanzien van het bedrijfsleven en mensenrechten.

Handvatten in de maak

De afgelopen tien jaar gingen meerdere bedrijven hier proactief mee aan de slag. Het voeren van een ‘betekenisvolle dialoog’ betekent onder andere dat je goed luistert naar ‘de ander’.  Een compleet en eenduidig beeld van wat de term nog meer inhoudt, is er onvoldoende. Wat werkt in welke context evenmin. Voor veel bedrijven is deze onduidelijkheid een belemmering. Ze willen hun internationale verantwoordelijkheid wel nemen, maar weten vaak niet hoe.

'Met dit project combineren we onze jarenlange ervaring met nieuwe inzichten. Zo helpen we bedrijven en betrokkenen betekenisvolle dialogen te voeren. Dit is van groot belang als we toe willen naar een menswaardige economie.'
Alexandra van Selm
Directeur Beleid, SER

Betekenisvolle dialoog in de praktijk

Om helder te krijgen wat we verstaan onder ‘betekenisvolle dialoog’ en hoe dat werkt in de praktijk, wordt er een studie gedaan naar de beginselen ervan. Daarbij gebruiken we o.a. het gedachtegoed van prof. Harry Hummels, de grondlegger van  ‘medemenselijk ondernemen‘.

Ook kijken we naar wat betrokkenen en experts hierover te zeggen hebben vanuit hun ervaring. Best practices van andere, vergelijkbare initiatieven worden tevens bestudeerd. Vanuit die analyse maakt de SER een conceptontwerp voor het voeren van een betekenisvolle dialoog.

Dit conceptontwerp wordt daarna getest in de praktijk. Dat gebeurt in field labs en pilotprojecten. Hier wordt duidelijk welke handelingsperspectieven bedrijven hebben binnen welke contexten. In de laatste fase van het project staat kennisoverdracht centraal, via onder andere handleidingen en trainingen.