Ga naar de inhoud
IT startersbanen Ithaka Academie
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

IT startersbanen Ithaka Academie

Het project IT Startersbanen biedt intensieve begeleiding en training aan nieuwkomers met IT-ervaring of de ambitie in deze sector te werken, om hen te helpen startbanen in de IT-sector te verkrijgen.

Partner(s)

Ithaka Academie

Looptijd 2023 - heden

Maatschappelijke context

In de IT-sector bestaat een groot tekort aan geschikt personeel, terwijl nieuwkomers met relevante vaardigheden moeilijk werk vinden.

Ambitie project

Het project streeft ernaar om de kloof tussen getalenteerde nieuwkomers en de vraag in de IT-sector te overbruggen door effectieve arbeidsbemiddeling en training.

Impactdoelstelling

Het doel is om deelnemers succesvol te laten doorstromen naar IT-banen, waarbij zij zowel persoonlijk als professioneel groeien en bijdragen aan de sector.

Status

Het project bevindt zich in de groeifase waarbij het aantal deelnemers wordt uitgebreid van 13 naar 60, met de focus op duurzame financieringsstromen en het verder ontwikkelen van het startersbaanmodel.

In het kort

Dit initiatief van de Ithaka Academie is gericht op het versterken van de positie van nieuwkomers binnen de IT-sector door hen te voorzien van de nodige vaardigheden en kansen voor startbanen.

Het verbindt direct vraag en aanbod door samen te werken met werkgevers en door aandacht te besteden aan zowel de ontwikkeling van deelnemers als de werkgeversbetrokkenheid. Het project heeft al succesvolle resultaten geboekt in een pilotfase en is nu bezig met uitbreiden en optimaliseren van de aanpak.

Over de Ithaka Academie

De Ithaka Academie zet zich in om nieuwkomers met specifieke vaardigheden en ambities te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Door middel van gerichte trainingen, coaching en samenwerkingen met bedrijven helpt Ithaka deze nieuwkomers om een waardevolle start te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hun aanpak is inclusief en op maat gemaakt, waarbij ze de kracht van ervaringsdeskundigheid erkennen en inzetten om echte impact te bereiken. 

Een van onze grootste successen is dat 80% van onze vorige groep naar werk is bemiddeld. We hebben uitdagingen overwonnen zoals vooroordelen bij werkgevers en het gebrek aan bekendheid met deze doelgroep, door directe dialoog, training, en het bieden van een direct contactpunt binnen onze organisatie voor ondersteuning.
Patrick Groenewegen
Directeur Ithaka Academie