Ga naar de inhoud
Kracht van Mentorschap
Terug naar Platform Vijftigplussers & Werk

Kracht van Mentorschap

Intergenerationeel mentorprogramma waarbij jongeren die op zoek zijn naar werk ondersteund worden door vijftigplussers, om zo de kansen van de jongeren op een baan te vergroten.

Partner(s)

DUO for a JOB

Maatschappelijke context

De toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond is in Nederland ongelijk, en mensen boven de 50 jaar worden geconfronteerd met een gebrek aan waardering voor hun vaardigheden en ervaring.

Ambitie project

Een gratis mentorprogramma dat professioneel en op maat wordt aangeboden in verschillende steden in Nederland, België en Frankrijk.

Impactdoelstelling

DUO for a JOB wil bijdragen aan het verkleinen van ongelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond en tegelijkertijd de kennis van vijftigplussers beter benutten.

Status

Het mentorprogramma is van start en de eerste duo's zijn aan elkaar gekoppeld.

In Nederland ervaren mensen boven de 50 jaar vaak een gebrek aan waardering voor hun kennis en ervaring op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de waardevolle kwaliteiten die oudere werknemers met zich meebrengen. Dit project heeft als doel om ontwikkeling en zelfvertrouwen te stimuleren bij vijftigplussers, door hen te laten fungeren als mentor voor een jongere nieuwkomer. Hierdoor kunnen zij hun competenties, vaardigheden en mindset verbeteren, wat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen we werkgevers betrekken en faciliteren bij het ontwikkelen van deze kwaliteiten bij oudere werknemers. Door de evaluatie van dit project kan ook inzicht worden verkregen in de werkzame elementen rondom de werving van werkgevers, wat ook relevant is voor de maatschappij.

In dit project wordt een oplossing in twee delen voorgesteld. Het eerste deel omvat het methodisch werven van werkgevers (minimaal 5, waarvan 2 uit een zwaar beroep) die ten minste 4 vijftigplussers uit hun organisatie willen faciliteren om deel te nemen aan een mentoringprogramma. Hierin zal de vijftigplusser als mentor fungeren en een jongere nieuwkomer (mentee) begeleiden op de arbeidsmarkt of naar werk toe. Het tweede deel van de oplossing richt zich op het mentoringprogramma zelf, dat uit meerdere onderdelen bestaat, zoals mentortraining voor de vijftigplussers, afspraken tussen mentor en mentee, intervisie voor de mentor, workshops over verschillende thema’s binnen het overkoepelende thema ‘arbeidsmarkt’, en contactmomenten tussen werkgever en mentor om de rol van de mentor in het bedrijf te bespreken.

Hoewel het mentoringprogramma ook bijdraagt aan het oplossen van het probleem voor nieuwkomers, ligt de focus van dit project op het maken van impact op vijftigplussers en hun werkgevers. Dit betekent dat de evaluatie en financiering voornamelijk gericht zijn op deze doelgroepen.