Ga naar de inhoud
Platform Vijftigplussers & Werk

Platform Vijftigplussers & Werk

Dit platform onderzoekt en biedt oplossingen voor de moeilijkheden en mogelijkheden van vijftigplussers op de arbeidsmarkt.

Partner(s)

Ecorys

Looptijd 2020 - heden

Maatschappelijke context

Door vergrijzing en verhoogde pensioenleeftijd neemt het aandeel vijftigplussers die tot de (potentiële) beroepsbevolking horen in Nederland toe. Maar zij vinden lastig weer een baan als zij werkloos worden.

Ambitie project

Het vergroten van de arbeidsparticipatie van vijftigplussers door het bijeenbrengen van partijen om het arbeidsmarktvraagstuk van deze doelgroep op te lossen.

Impactdoelstelling

Optimale duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers in zware beroepen.

Status

Binnen het Platform Vijftigplussers & Werk lopen momenteel vier projecten (waarvan twee pilots en twee in de groeifase).

In het kort

Vijftigplussers maken zo’n 33% uit van de totale beroepsbevolking. Vanwege de vergrijzing en een verhoogde pensioenleeftijd neemt het aandeel mensen van 50 jaar en ouder die tot de (potentiële) beroepsbevolking horen in Nederland alleen nog maar verder toe. Vijftigplussers die zonder baan komen te zitten, vinden echter vaak lastig weer een baan.

Zorgen dat vijftigplussers kunnen werken is belangrijk om de kosten van de vergrijzing op te vangen en het arbeidsaanbod op peil te houden. Maar nog belangrijker is dat vijftigplussers zelf ook veel belang hebben bij meedoen op de arbeidsmarkt. Werk draagt bij aan welzijn, zorgt voor een inkomen, geeft structuur aan een dag, biedt sociale interactie en zorgt voor voldoening en waardering.

Platform Vijftigplussers en Werk begeleidt initiatieven die zich richten op dit thema en helpt hen de handen ineen te slaan, impact te maken en op te schalen. Dit platform biedt een plek voor belanghebbende organisaties en partijen om gezamenlijk te kijken naar de moeilijkheden en mogelijkheden van vijftigplussers op de arbeidsmarkt.

'Door werkgevers en vijftigplussers preventief in te laten zien hoe vijftigplussers hun competenties en vaardigheden op andere manieren kunnen ontwikkelen en inzetten, kan ook deze doelgroep blijven meebewegen op de arbeidsmarkt.'
Fheonna van der Helm
Projectmanager Goldschmeding Foundation

Effectieve aanpakken voor arbeidsparticipatie vijftigplussers

Het Platform Vijftigplussers en Werk richt zich op twee thema's: zware beroepen en preventie & proactief loopbaangedrag. Op basis van onderzoek met deskundigen zijn binnen deze thema’s specifiekere aandachtsgebieden gedefinieerd, waarna allianties zijn gevormd en projecten gestart. Het platform gaat specifiek op zoek naar projecten die hun effectiviteit al hebben bewezen of die een nieuwe innovatieve aanpak kennen.

Het Platform evalueert en monitort elk project, waardoor kennis wordt opgedaan over wat wel en niet werkt. Nieuwe initiatieven kunnen daaruit leren en gebruik maken van de bestaande kennis. Het doel van het Platform is om succesvolle projecten te laten groeien en ervoor te zorgen dat de aanpak en werkwijze ervan wordt opgenomen door de betrokken organisaties, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen profiteren.