Ga naar de inhoud
Landelijke uitrol Nieuwkomers in hun kracht
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

Landelijke uitrol Nieuwkomers in hun kracht

Het "Nieuwkomers in hun Kracht" traject bij UMCG onderzoekt de mogelijkheden voor landelijke uitrol van een bewezen succesvolle aanpak om nieuwkomers met een verpleegkundige achtergrond te integreren in de Nederlandse zorgsector.

Partner(s)

UMC Groningen
Social Finance NL
Het Potentieel Pakken

Looptijd 2024 - heden

Maatschappelijke context

Nederland kampt met een tekort aan verpleegkundigen en benut nieuwkomers met een zorgachtergrond onvoldoende.

Ambitie project

Het doel is om de succesvolle UMCG-aanpak voor de integratie van nieuwkomers in de zorg landelijk uit te rollen, waarbij zorginstellingen de kans krijgen om gebruik te maken van de kennis, inzichten en praktische tools die al zijn ontwikkeld binnen het UMCG.

Impactdoelstelling

Een situatie waarin, door de landelijke uitrol van deze aanpak, jaarlijks honderden nieuwkomers hun weg vinden naar een duurzame carrière binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

Status

Het project bevindt zich in een verkennende fase waarin onderzocht wordt hoe de succesvolle aanpak van het UMCG landelijk uitgerold kan worden.

In het kort

Het 'Nieuwkomers in hun Kracht' project van het UMCG adresseert het tekort aan verpleegkundigen door gerichte ondersteuning aan nieuwkomers te bieden. Deze nieuwkomers, met een achtergrond in de zorg, krijgen de kans om in de Nederlandse gezondheidszorg aan de slag te gaan.

De eerste fase van het project "Nieuwkomers in hun Kracht" legt de basis voor een mogelijke landelijke uitrol. Met een focus op samenwerking met partners zoals Social Finance NL en Stichting het Potentieel Pakken, wordt gewerkt aan het delen en duurzaam verankeren van de aanpak in andere ziekenhuizen. Tegen eind augustus 2024 zal duidelijk worden of en hoe deze innovatieve aanpak breder ingezet kan worden. Het vooruitzicht is een zorgsector die de unieke bijdragen van nieuwkomers omarmt. 

We werken samen met taalcentra, gemeenten, en voeren een landelijke verkenning uit om de verbindingen te leggen die nodig zijn om een consistent netwerk te bouwen en versnippering te voorkomen.
Petra Veltman
Projectoördinator van traject Nieuwkomers in hun kracht, UMCG