Ga naar de inhoud
Nieuwkomers in hun kracht
Terug naar Platform Nieuwkomers & Werk

Nieuwkomers in hun kracht

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zet zich in om internationale zorgprofessionals versneld te integreren binnen de Nederlandse gezondheidszorg, door hen te ondersteunen op hun pad naar officiële erkenning als verpleegkundigen in Nederland.

Partner(s)

UMCG
Zorg voor het Noorden

Looptijd 2023 - heden

Maatschappelijke context

Nederland kampt met een tekort aan verpleegkundigen en benut nieuwkomers met een zorgachtergrond onvoldoende.

Ambitie project

Het doel is om nieuwkomers binnen 2 tot 4 ziekenhuizen binnen Zorg voor het Noorden te laten werken als (assistent-) verpleegkundigen.

Impactdoelstelling

Het project heeft als doel om uiteindelijk elk jaar 100 nieuwkomers aan een baan in de zorg te helpen en zo bij te dragen aan de integratie en waardering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.

Status

Er zijn nu samenwerkingsafspraken gemaakt met 1 ziekenhuis en er wordt gewerkt aan de onboarding van de overige ziekenhuizen

In het kort

Het project 'Nieuwkomers in hun kracht', een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Zorg voor het Noorden, pakt het tekort aan verpleegkundigen aan door gericht ondersteuning te bieden aan nieuwkomers. Door de gefaseerde aanpak van dit initiatief kunnen internationale zorgprofessionals direct ervaring opdoen als assistent-verpleegkundigen, terwijl zij parallel werken aan het behalen van de BIG-registratie en het verbeteren van de (vak-)taal. Dit geeft hen de kans om hun carrière succesvol voort te zetten in de Nederlandse gezondheidszorg.

Daarnaast werkt het project nauw samen met het lokale ecosysteem van gemeenten, zorginstellingen, taalscholen en asielzoekerscentra (AZC). Het doel is om jaarlijks honderd nieuwkomers een baan aan te bieden binnen de zorgsector en zo direct bij te dragen aan het terugdringen van personeelstekorten. 

Verder worden de mogelijkheden voor een landelijke uitrol onderzocht voor 'Nieuwkomers in hun kracht'. Het idee is om de succesvolle aanpak van het UMCG te delen met ziekenhuizen in heel Nederland, zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

Tot nu toe hebben we 18 nieuwkomers aan het werk gekregen als assistent-verpleegkundigen in ziekenhuizen. De uitdagingen waar we voor staan, zoals taal- en cultuurverschillen, pakken we aan door middel van training en samenwerking met ziekenhuizen.
Petra Veltman
Projectoördinator van traject Nieuwkomers in hun kracht, UMCG