Ga naar de inhoud
Onderzoek Duurzame Skills: de behoefte van mbo-docenten en studenten
Terug naar Duurzame vaardigheden

Onderzoek Duurzame Skills: de behoefte van mbo-docenten en studenten

Onderzoek naar de behoeften van mbo-docenten en studenten met als doel hen beter te ondersteunen bij het realiseren van en kiezen voor duurzame skills.

Partner(s)

ManageMind Group
Leren voor Morgen

Looptijd November 2023 - heden

In het kort

De arbeidsmarkt wordt in de komende vijf jaar beïnvloedt door verduurzaming, digitalisering en vergrijzing. Banen zullen verdwijnen, nieuwe banen zullen verschijnen en bijna alle banen gaan veranderen. Welke skills zijn er nodig in de komende vijf jaar en hoe kan in het beroepsonderwijs daarop geanticipeerd worden? Welke behoeften hebben de docenten en de studenten zelf?

Om deze vragen te beantwoorden, doet de Goldschmeding Foundation onderzoek naar de behoeften van mbo-docenten en studenten in de sectoren zorg en techniek. Het onderzoek betsaat uit bronnenonderzoek, interactieve enquêtes en focusgroepen met mbo-studenten en docenten. Het uiteindelijke doel is om de docenten en studenten beter te ondersteunen bij het realiseren van en kiezen voor duurzame skills.

Het verankeren van duurzame vaardigheden in het beroepsonderwijs

De verankering van duurzame vaardigheden in het beroepsonderwijs is net gestart. Hoewel er in veel gevallen vooruitgang is geboekt, is het verankeren van dit type skills in het beroepsonderwijs een continu proces dat per sector, regio en onderwijsinstelling kan verschillen. Om impactvolle interventies op het thema duurzame skills te kunnen organiseren is het dus van belang om de behoeften scherp te hebben van huidige én toekomstige docenten en mbo-studenten op het onderwerp duurzame skills.

Wat vraagt het leren van duurzame skills van (het profiel en de begeleiding van) de docent? Wat hebben docenten nodig om deze vaardigheden over te kunnen brengen en aan te leren? En op welke manier kunnen we de docenten bewust maken van de noodzaak, hen voeden en faciliteren zodat ze studenten kunnen laten nadenken over duurzame skills en de ontwikkeling hiervan?

Ook wordt de visie van de student op duurzame skills uitgevraagd en wordt de student bevraagd op de behoefte rondom het ontwikkelen van duurzame skills. De studenten maken uiteindelijk de toekomst. Het meenemen van de behoeften van studenten over wat ze zouden willen leren, en het bevragen van alumni over wat ze gemist hebben in hun opleiding, is van groot belang. Zij zijn uiteindelijk de groep waar het onderwijs voor gemaakt wordt, en de doelgroep die de duurzame skills in de praktijk zullen brengen.