Ga naar de inhoud
Duurzame vaardigheden

Duurzame vaardigheden

Het ontwikkelen en stimuleren van duurzame vaardigheden die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie.

Maatschappelijke context

De arbeidsmarkt ondergaat aanzienlijke veranderingen door verduurzaming, digitalisering en vergrijzing. Deze verschuivingen vereisen een herziening van vaardigheden en expertise.

Ambitie project

Mensen die nu en in de toekomst in Nederland aan het werk zijn, krijgen de benodigde vaardigheden aangereikt om te werken in een economie die verandert door verduurzaming, digitalisering en vergrijzing.

Impactdoelstelling

Werkenden kiezen proactief en weloverwogen voor de actieve ontwikkeling van duurzame vaardigheden om werkzaam te zijn in de veranderende arbeidsmarkt.

Status

Na een succesvolle eerste fase met een geschat totaal bereik van 18.600 leerlingen, richt het project zich verder op het aanleren van de benodigde vaardigheden voor werk in een snel veranderende arbeidsmarkt aan studenten in het beroepsonderwijs.

In het kort

Demografische veranderingen, digitalisering en verduurzaming zetten de wereld van werk op zijn kop. Over één generatie ziet de arbeidsmarkt er totaal anders uit dan nu. Dit betekent dat de arbeidsmarkt van de toekomst andere, vooral duurzame vaardigheden gaat vragen. Deze zijn nog niet ingebed in het onderwijssysteem en het bedrijfsleven. Dat is wel nodig, want ze zijn een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar een duurzame economie.

De coöperatie Leren voor Morgen zet zich in voor de ontwikkeling van duurzame vaardigheden in regionale transities. Als onderdeel van het strategische thema ‘Duurzame Vaardigheden’ ondersteunt de Goldschmeding Foundation, in cofinanciering met het ministerie I&W, de projecten ‘Sustainability Skills’ en de ‘SustainaBUL’. Daarmee draagt het bij aan de kwaliteit van opleidingen in het vmbo, mbo en hbo. Deze projecten bereikten in 2022 al bijna de helft van het beroepsonderwijs in Nederland. 

‘Het is voor ons en onze partners de uitdaging om van een individuele uitdaging naar een gezamenlijke opgave te komen. Als dat lukt, kunnen succesvolle pilots uitgroeien tot structurele en grootschalige oplossingen.‘
Daan de Kruijf
Projectmanager Sustainability Skills

Voorbij sectorgrenzen

Met nieuwe lesvormen en inhoud kan het onderwijs mensen beter klaarmaken voor de nieuwe arbeidsmarkt. Hierbij moet de ontwikkeling van vaardigheden en competenties centraal centraal staan, in plaats van (vak)diploma’s. Dat vraagt goede afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven. 

Daarnaast is er veel meer aandacht nodig voor een leven lang ontwikkelen (LLO). Zo blijven mensen wendbaar en kunnen zij makkelijker naar andere banen of sectoren overstappen. Dit vraagt om coaching en toerusting van werknemers op de werkvloer. De sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen kunnen daarin ook een belangrijke rol spelen. Dit doen zij door over sectorgrenzen heen te kijken.

Focus op andere vaardigheden

De vaardigheden die centraal moeten staan zijn divers. Denk aan technische of digitale skills én bredere vaardigheden als creativiteit, analytisch denken, improvisatie en empathisch vermogen. Door vaardigheden centraal te stellen, wordt het makkelijker om van de ene sector naar de andere sector over te stappen. Wendbaarheid geeft dus meer werkzekerheid. En die werkzekerheid heeft weer een positief effect op de weerbaarheid. De uitdaging is om werkenden te verleiden in hun eigen toekomst te investeren. 

Als onderdeel van ons overkoepelende thema ‘Duurzame Vaardigheden’ ondersteunen we de projecten Sustainability Skills en SustainaBul van Leren voor Morgen. Deze dragen bij aan de kwaliteit en de kwantiteit van vaardigheden en de onderwijsinstellingen zelf.