Ga naar de inhoud
Play On Till Their Retirement 50+
Terug naar Platform Vijftigplussers & Werk

Play On Till Their Retirement 50+

Inzetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers in het onderwijs.

Partner(s)

VitalFacts
GainPlay Studio
Open Universiteit

Looptijd December 2021 - november 2022

Maatschappelijke context

Met een vergrijzende bevolking en latere pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers.

Ambitie project

Het vergroten van de vitaliteit van lesgevend onderwijspersoneel van 50 jaar en ouder.

Impactdoelstelling

Minder tekorten in het onderwijs vanwege uitval; het mogelijk maken voor vijftigplussers op de lange termijn veerkrachtig duurzaam inzetbaar te zijn in het onderwijs.

Status

Het onderzoek naar de leeftijds- en contextgebonden factoren die van belang zijn voor de vitaliteit van de groep onderwijzend personeel is inmiddels afgerond.

De alliantie 50+ play on till their retirement is een samenwerking tussen VitalFacts, GainPlay en de Open Universiteit Heerlen. Met deze alliantie gaan we aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel.

Het vergroten van de vitaliteit van lesgevend personeel gaat gerealiseerd worden door verschillende stappen te zetten met een grote rol voor technologie. Allereerst wordt met vragenlijsten en activity trackers inzicht verkregen in de leeftijds- en contextgebonden factoren die van belang zijn voor de vitaliteit van de groep onderwijzend personeel. Deze informatie wordt omgezet naar een persoonlijk advies. Daarnaast zullen de resultaten leiden tot een digitale gamified interventie met activity trackers, ontwikkeld en ingezet om deelnemers aan te zetten dit advies ook om te zetten tot gedragsverandering die leidt tot een verbeterde vitaliteit.

Vitaliteit van lesgevend onderwijspersoneel

Met een vergrijzende bevolking en latere pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. In sommigen sectoren is dit lastiger dan in andere, omdat sommige banen fysiek of mentaal zwaarder zijn en er meer oudere werknemers werken. Het onderwijs is zo’n sector. Dit kan worden teruggezien in de verzuimcijfers: het verzuim in het onderwijs was in 2018/19 gemiddeld 51 per 1000 werkdagen, waar dit gemiddeld over alle sectoren samen slechts 43 dagen was. Het doel van het huidige project is het vergroten van de vitaliteit van lesgevend onderwijspersoneel van 50 jaar en ouder. Wanneer zij vitaler door het leven gaan zullen zij minder problemen ondervinden om mee te komen in hun (zware) beroep en op de lange termijn veerkrachtig duurzaam inzetbaar zijn.  Met als meekomend voordeel voor de sector: minder tekorten vanwege uitval.

Verder lezen