Ga naar de inhoud
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Purpose Economy E-Course

Online colleges & werkboek voor HBO ‘betekeniseconomie’-onderwijs en sociale impact ondernemers.

Partner(s)

Thrive Institute

Looptijd April 2022 - november 2022

Maatschappelijke context

De geleerde lessen en best practices rondom de betekeniseconomie vinden nog niet vanzelfsprekend hun weg naar het hoger economie-onderwijs.

Ambitie project

Om het bereik te vergroten en om handelingsperspectief toe te voegen om het geleerde om te zetten in daden is een aanpassing aan de bestaande Purpose Colleges nodig.

Impactdoelstelling

Het maken van een online toegankelijke versie van de colleges van de Hogeschool Rotterdam over Betekeniseconomie.

Status

De Purpose Economy E-Course (PEE-C) is succesvol gelanceerd tijdens de Week van het Economieonderwijs in 2022. In het eerste half jaar bereikt het platform meer dan 10.000 bezoekers en in april 2023 zijn er 184 docenten geregistreerd. In 2024 wordt er nieuwe collegestof gepubliceerd en wordt het platform verbeterd voor een optimale gebruikerservaring.

In het kort

Het THRIVE Instituut heeft de afgelopen jaren met zogenaamde ‘Purpose Colleges’ bijgedragen aan het verspreiden en toegankelijk maken van het gedachtegoed rondom de ‘Betekeniseconomie’, waarin ondernemers middels hun bedrijfsvoering maatschappelijk van betekenis willen zijn.

De opgedane kennis en best practices rondom de betekeniseconomie vinden echter nog niet vanzelfsprekend hun weg naar het hoger economische onderwijs en naar de ondernemers en professionals die willen werken aan de ‘nieuwe economie’. Hiervoor is een aanpassing aan de bestaande Purpose Colleges nodig, om het bereik te vergroten en om handelingsperspectief te geven om het geleerde om te zetten in daden. Dit project ging om het doorontwikkelen van het concept van de bestaande Purpose Colleges tot een toekomstbestendig Massive Open Online Course (MOOC): een online programma en platform met – om te beginnen – twintig Purpose Colleges van verschillende impact- en sociaal ondernemers.

‘We vinden het belangrijk om ondernemend en studerend Nederland kennis te laten maken met nieuwe rolmodellen. Met de PEEC hopen we mensen te inspireren om ook te gaan ondernemen in dienst van een betere wereld’
Juliëtte Boughouf
Founding partner Thrive Institute

Inhoudelijke insteek

De Purpose Economy E-course (PEE-C) introduceert een nieuwe kijk op de economie, namelijk de betekeniseconomie, aan de volgende generatie professionals (studenten), docenten en impact- en sociaal ondernemers. In deze visie wordt het belang van alle stakeholders, de maatschappij als geheel en de grenzen van de planeet meegenomen en overwogen in het economisch handelen. Voor docenten geldt dat zij het economische gedrag van de studenten en tevens de volgende generatie vormgeven. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in hun privéleven.

De PEE-C inspireert studenten om voor hun eigen stage of toekomstige werkgever maatschappelijk verantwoorde insteken van ondernemen te zoeken. Door concrete suggesties voor verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te geven wordt er een handelingsperspectief aangereikt. De PEE-C beoogt zo de ‘content motor’ achter vernieuwing voor het economische onderwijs te zijn. En tegelijkertijd impact ondernemers een platform te bieden om de beweging naar een duurzame en inclusieve economie te versnellen.