Ga naar de inhoud
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Purpose Economy E-Course

Online colleges & werkboek voor HBO ‘betekeniseconomie’-onderwijs en sociale impact ondernemers.

Partner(s)

Thrive Institute

Looptijd April 2022 - november 2022

Maatschappelijke context

De geleerde lessen en best practices rondom de betekeniseconomie vinden nog niet vanzelfsprekend hun weg naar het hoger economie-onderwijs.

Ambitie project

Om het bereik te vergroten en om handelingsperspectief toe te voegen om het geleerde om te zetten in daden is een aanpassing aan de bestaande Purpose Colleges nodig.

Impactdoelstelling

Het maken van een online toegankelijke versie van de colleges van de Hogeschool Rotterdam over Betekeniseconomie.

Status

De Purpose Economy E-Course is succesvol gelanceerd tijdens de Week van het Economieonderwijs 2022: 20 video’s met collegestof, een werkboek bij de colleges en 10.000+ bezoekers in het eerste half jaar; in april 2023 hadden zich reeds 184 docenten geregistreerd bij het platform.

In het kort

Het THRIVE Instituut heeft de afgelopen jaren met zogenaamde ‘Purpose Colleges’ bijgedragen aan het verspreiden en toegankelijk maken van het gedachtegoed rondom de ‘Betekeniseconomie’, waarin ondernemers middels hun bedrijfsvoering maatschappelijk van betekenis willen zijn.

De geleerde lessen en best practices rondom de betekeniseconomie vinden echter nog niet vanzelfsprekend hun weg naar het hoger economie-onderwijs en de ondernemers en professionals die willen werken aan de ‘nieuwe economie’. Hiervoor is een aanpassing aan de bestaande Purpose Colleges nodig, om het bereik te vergroten en om handelingsperspectief toe te voegen om het geleerde om te zetten in daden. Dit project ging om het doorontwikkelen van het concept van de bestaande Purpose Colleges tot een toekomstbestendig Massive Open Online Course (MOOC): een online programma en platform met – om te beginnen – een 20-tal Purpose Colleges van impact- en sociaal ondernemers.

‘We vinden het belangrijk om ondernemend en studerend Nederland kennis te laten maken met nieuwe rolmodellen. Met de PEEC hopen we mensen te inspireren om ook te gaan ondernemen in dienst van een betere wereld’
Juliëtte Boughouf
Founding partner Thrive Institute

Inhoudelijke insteek

De Purpose Economy MOOC introduceert een nieuwe kijk op de economie, namelijk de betekeniseconomie, aan de volgende generatie professionals (studenten), docenten en impact/ sociaal ondernemers. In deze visie worden het belang van alle stakeholders, de maatschappij als geheel en de grenzen van de planeet meegenomen en overwogen in het economisch handelen. Voor docenten en studenten geldt dat zij het economische gedrag van de volgende generatie vormgeven. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in hun privéleven.

De MOOC inspireert studenten om voor hun eigen werkorganisatie maatschappelijk verantwoorde insteken van ondernemen te zoeken. Hiertoe draagt de MOOC bovendien bij met concrete suggesties voor verschillende aspecten van bedrijfsvoering, zodat er ook handelingsperspectief wordt geleverd. De MOOC beoogt zo de ‘content motor’ achter economieonderwijsvernieuwing te zijn en tegelijk door impact ondernemers een platform te bieden de beweging naar een duurzame, inclusieve economie te versnellen.