Ga naar de inhoud
Re-START
Terug naar Platform Jongeren & Werk

Re-START

Re-START is de schakel tussen werkgevers en jongeren. Vanuit de behoefte van werkgevers vullen zij arbeidsplekken voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte.

Partner(s)

Re-Start

Looptijd 2020-2023

Maatschappelijke context

Door de vergrijzing ontstaat er een tekort op de arbeidsmarkt, wat voor een deel opgevuld kan worden met jongeren. De alliantie Werkgeversperspectief gelooft dat de toekomst circulair wordt.

Ambitie project

Met de alliantie reSTART, voorheen Werkgeversperspectief, helpt Re-Start de brug te slaan tussen jongeren en circulaire bedrijven.

Impactdoelstelling

Het project begint bij; wat ís er voor werk, in plaats van, wat wil jij als jongere? Daarmee verleggen ze de focus en wordt de druk die jongeren ervaren minder.

Status

Re-start heeft in totaal 67 jongeren bereikt, waarvan 35 jongeren (52%) het gehele programma heeft doorlopen. Van de 35 jongeren heeft 40% een baan gevonden, enerzijds via Re-Start en anderzijds op eigen kracht.

In het kort

De alliantie re-START, voorheen Werkgeversperspectief, gaat primair uit van de behoefte van werkgevers, vooral in de circulaire economie. Vanuit de behoefte van werkgevers kunnen er arbeidsplekken voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte worden ingevuld. De alliantie is hierbij de schakel tussen deze bedrijven en jongeren (16-27 jaar) en helpt bij de begeleiding van zowel de jongeren als bedrijven. 

In dit project worden jongeren die niet meer naar school willen of kunnen naar werk geholpen. De focus ligt hierbij op organisaties die circulair zijn en zich richten op bijvoorbeeld het hergebruik van spullen, het scheiden van afval of het repareren van machines. Samen met deze organisaties wordt er gekeken naar een baan, stage of leerwerkplek die past bij de talenten en de ambities van de jongeren.

'Jongeren spreken de taal van de werkgever niet. Ze worden weggezet als jongeren die niets willen. Wij geloven dat niet.'
Tjark Kamp
Penvoerder alliantie

Verder lezen