Ga naar de inhoud

Platform Jongeren & Werk

Dit platform helpt jongeren (15-27 jaar) in een kwetsbare positie om de stap naar werk te maken en te behouden.

Partner(s)

Regioplan

Looptijd 2017 - heden

Maatschappelijke context

Werkloosheidcijfers laten zien dat het werkloosheidspercentage onder jongeren (15-25 jaar in de CBS-cijfers) consequent en substantieel hoger is dan voor andere leeftijdsgroepen.

Ambitie project

Alle jongeren (15-27 jaar) in Nederland kunnen hun talenten ontwikkelen en vrije keuzes maken om onderwijs te volgen en te werken.

Impactdoelstelling

In 2025 worden er tenminste twee (in de praktijk werkende) aanpakken landelijk toegepast. Hiermee bereiken we per aanpak minimaal 500 jongeren.

Status

Binnen Platform Jongeren & Werk lopen drie projecten – waarvan een pilot en twee in de groeifase - en zijn er twee projecten afgerond.

In het kort

Jongeren zijn een grote groep van de toekomstige beroepsbevolking. Met name voor deze groep is het belangrijk om al vroeg in te stappen op de arbeidsmarkt. Als aansluiting vinden in het begin van je werkzame leven niet lukt, kan het alleen maar lastiger worden om later die stap alsnog te maken. In Nederland zijn er veel initiatieven die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt door jongeren met een kwetsbare positie te begeleiden naar werk. Deze initiatieven zijn echter versnipperd en sterk lokaal gebonden.

Het Platform Jongeren & Werk bundelt hun krachten, kennis en kunde en werkt gezamenlijk aan een duurzame toekomst voor jongeren op de arbeidsmarkt. Het ondersteunt praktijkprojecten, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Zo helpen zij jongeren die graag willen werken maar moeite hebben met werk vinden of behouden. In samenwerking met verschillende initiatieven onderzoekt het platform hoe de weg naar de arbeidsmarkt gemakkelijker wordt voor jongeren. Op basis van deze praktijkervaringen adresseren zij ook eventuele belemmeringen op systeemniveau.

‘Door óók om te kijken naar jongeren die graag willen werken, maar waarbij dat niet vanzelfsprekend lukt, groeien we naar een inclusieve samenleving. De initiatieven van Platform Jongeren & Werk zijn daarbij belangrijk. Omdat deze gebaseerd zijn op inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten, brengen we onze missie echt verder.’
Fheonna van der Helm
Projectmanager Goldschmeding Foundation

Van lokaal naar landelijk

Jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden naar werk begeleid door allerlei organisaties die waardevol werk doen. Deze initiatieven zijn vaak erg lokaal gebonden. Het platform biedt een plek voor ontmoeting en interactie tussen deze initiatieven. Hier krijgen zij de ruimte om van elkaar te leren en te groeien.

We werken bij voorkeur in de vorm van allianties. Hierin werken twee of meerdere partijen samen rondom een bepaald onderwerp. Ze delen en ontwikkelen kennis. Voorwaarde van zo’n onderwerp is dat het hoog op de agenda van het werkveld staat en het onderwerp wetenschappelijk onderbouwd is.

Daarna testen we de dingen die werken voor jongeren allereerst lokaal. Vervolgens werken we het onderwerp verder uit. Als dat klaar is, verspreiden we de campagne op landelijk niveau. We streven hierin altijd naar een structurele verandering. Alleen zo bereiken we een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. Één waarin wordt samengewerkt om de kwetsbare positie van jongeren echt te veranderen. Dat is hoe we bouwen aan een gelijkwaardige toekomst.