Ga naar de inhoud

Platform Jongeren & Werk

Jongeren tussen de 15 en de 27 jaar die zich in een kwetsbare positie bevinden, helpen om de stap naar werk te maken en behouden.

Looptijd 2017 - heden

Maatschappelijke context

Werkloosheidcijfers laten zien dat het werkloosheidspercentage onder jongeren (15-25 jaar in de CBS-cijfers) consequent substantieel hoger is dan voor andere leeftijdsgroepen.

Ambitie project

Alle jongeren (15-27 jaar) in Nederland kunnen hun talenten ontwikkelen en vrije keuzes maken om onderwijs te volgen en te werken.

Impactdoelstelling

In 2025 zijn er uit het Platform tenminste twee aanpakken waarvan we weten dat ze in de praktijk werken landelijk toegepast, met per aanpak minimaal 500 jongeren.

Status

Binnen Platform Jongeren & Werk lopen er vijf projecten, waaronder twee pilots en drie in de groeifase.

In het kort

Jongeren zijn een grote groep van de toekomstige beroepsbevolking. Met name voor deze groep is het belangrijk om al vroeg in de stappen en richting van hun loopbaan te zorgen dat ze de aansluiting met de arbeidsmarkt maken. Als dat in het begin van je werkzame leven niet lukt, kan het alleen maar lastiger worden om later die stap alsnog te maken. In Nederland zijn er veel initiatieven die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt door jongeren met een kwetsbare positie te begeleiden naar werk. Deze initiatieven zijn echter versnipperd en sterk lokaal gebonden.  

Het Platform Jongeren & Werk bundelt de krachten, kennis en kunde van deze initiatieven en werkt gezamenlijk aan een duurzame toekomst voor jongeren. Het ondersteunt praktijkprojecten, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, om jongeren te helpen die graag willen werken maar moeite hebben met werk vinden of behouden. In samenwerking met verschillende initiatieven wordt onderzocht hoe meer jongeren de weg naar de arbeidsmarkt kunnen gaan vinden. Op basis van deze ervaringen uit de praktijk worden ook eventuele belemmeringen op systeemniveau geadresseerd.

‘Door óók om te kijken naar jongeren die graag willen werken, maar waarbij dat niet vanzelfsprekend lukt, groeien we naar een inclusieve samenleving. De initiatieven van Platform Jongeren & Werk zijn daarbij belangrijk. Omdat deze gebaseerd zijn op inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten, brengen we onze missie echt verder.’
Fheonna van der Helm
Projectmanager Goldschmeding Foundation

Van lokaal naar landelijk

Jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden naar werk begeleid door allerlei organisaties die waardevol werk doen. Deze initiatieven zijn echter vaak sterk lokaal gebonden. Het platform biedt een plek voor ontmoeting en interactie, waar de verschillende initiatieven de ruimte krijgen om van elkaar te leren en te groeien. 

We werken bij voorkeur in de vorm van allianties waarin twee of meerdere partijen samenwerken rondom een bepaald onderwerp: wetenschappelijk onderbouwd en hoog op de agenda in het werkveld. We brengen partijen bij elkaar voor het delen en ontwikkelen van kennis. Dingen die werken voor jongeren gaan we eerst lokaal testen en uitwerken en daarna landelijk uitrollen. We streven naar structurele verandering om een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Zo wordt samengewerkt om de kwetsbare positie van jongeren echt te veranderen, zodat ze kunnen bouwen aan een duurzame toekomst.