Ga naar de inhoud
RU Content
Terug naar Platform Jongeren & Werk

RU Content

De alliantie RU Content bundelt de kwaliteiten van de organisaties wedowe en Breaking Barriers, Building Bridges (BBBB).

Partner(s)

Wedowe
Breaking Barriers, Building Bridges (BBBB)

Looptijd 2023

Maatschappelijke context

RU Content activeert kwetsbare jongeren en focust op het wegnemen van barrières om hen als jonge professionals actief aan de samenleving deel te laten nemen.

Ambitie project

Na dit traject hebben de jongeren een grotere kans om succesvol de arbeidsmarkt in te stromen of om een geschikte opleiding te vinden.

Impactdoelstelling

Jongeren krijgen een op-maat-gemaakt traject aangeboden waarin ze creatieve en algemene vaardigheden ontwikkelen. Ze doen een theatertraject, een masterclass en het fulltime PlusWhat-programma.

Het PlusWhat-programma heeft 58 jongeren bereikt. Dit is meer dan wat RU Content heeft beoogd (45 deelnemers). Van de deelnemers die het programma hebben doorlopen, heeft 82% dit succesvol afgerond.

In het kort

De alliantie RU Content bundelt de kwaliteiten van de organisaties wedowe en Breaking Barriers, Building Bridges (BBBB). RU Content gaat met een groep Eritrese jongeren aan de slag die door alle officiële instanties als onzichtbaar en moeilijk te bereiken wordt aangemerkt. Zij krijgen een op maat gemaakt traject aangeboden waarin zowel creatieve als algemene vaardigheden worden ontwikkeld. Het doel is om de stap naar een opleiding/stage/werk te verkleinen.

Over BBBB

Breaking Barriers Building Bridges (BBBB) is een initiatief gericht op het delen van het onvertelde verhaal van nieuwkomers. De focus ligt daarbij op nieuwkomers uit Eritrea en specifiek op alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren vertellen hun verhaal en verwerken ervaringen door een professionele theatervoorstelling te maken.

Over wedowe

Wedowe zet zich in voor een diverse en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dit doet wedowe door bedrijven en organisaties te adviseren en te begeleiden bij het vormgeven van hun Diversiteit en Inclusie-beleid. Daarnaast bieden ze verschillende ontwikkelingstrajecten aan voor jongeren die geen aansluiting kunnen vinden bij bestaande opleidingen of werk. Deze jongeren worden begeleid in hun ontwikkeling tot young professional binnen de creatieve industrie. In 2022 is wedowe genomineerd voor de ‘Appeltjes van Oranje 2022’, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds die dat jaar in het teken stond van kansengelijkheid.

Samen: alliantie RU Content

De alliantie RU Content bundelt de kwaliteiten van beide organisaties. Wedowe gaat met de groep Eritrese jongeren van BBBB – die door alle officiële instanties als onzichtbaar en moeilijk te bereiken wordt aangemerkt – aan de slag. Zij krijgen een op maat gemaakt traject aangeboden waarin zowel creatieve als algemene vaardigheden worden ontwikkeld. Het doel is om de stap naar een opleiding, stage of werk te verkleinen.