Ga naar de inhoud
Scriptieprijs ‘Mens in Economie en Bedrijf’
Terug naar Innovatie Economieonderwijs

Scriptieprijs ‘Mens in Economie en Bedrijf’

Met als doel economie en bedrijfskunde studenten én hun docenten te prikkelen om aandacht te besteden aan belangrijke maatschappelijke thema’s, wordt de scriptieprijs ‘Mens in Economie en Bedrijf’ in het leven geroepen.

Partner(s)

Decanenberaad Economie en Bedrijfskunde

Looptijd 2024 - heden

Maatschappelijke context

Om een menswaardige economie te realiseren is het nodig dat de hele sector van het economisch- en bedrijfskundig onderwijs gezamenlijk meer focus ontwikkelt op maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, sociale ongelijkheid en het welzijn van mensen.

Ambitie project

De sector economie en bedrijfskunde initieert, mede mogelijk gemaakt door Goldschmeding Foundation, de scriptieprijs “Mens in Economie en Bedrijf” voor master studenten. De prijs heeft als doel economie- en bedrijfskundestudenten én hun docenten te prikkelen om aandacht te besteden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Impactdoelstelling

De scriptieprijs bevordert en versnelt de vernieuwing van het academische economie- en bedrijfskundeonderwijs, waarbij het welzijn van alle belanghebbenden in de economie centraal komt te staan.

Status

In opstartfase.

In het kort

De gebruikelijke neoklassieke benadering van de economie schiet tekort bij het adresseren van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, sociale ongelijkheid en een groeiende welvaart die niet noodzakelijk leidt tot meer welzijn. Een groeiend aantal docenten reikt daarom ook al andere economische perspectieven aan.

In deze context publiceerden 14 samenwerkende universitaire faculteiten – verbonden in het Decanenberaad Economie en Bedrijfskunde (DEB) – in 2023 een ambitiedocument: ‘De uitdagingen van transitie. Economie en Bedrijfskunde; wetenschap voor duurzame welvaart’. In dit document formuleert het DEB vijf maatschappelijke onderwerpen waarin de faculteiten de uitdagingen op het vlak van duurzame welvaart willen aangaan. De vijf onderwerpen zijn: Duurzame economie, Breed perspectief op welzijn, Digitale transformatie, Gezonde samenleving, Veranderende instellingen.

De scriptieprijs ‘Mens in Economie en Bedrijf’ is in het leven geroepen om studenten én docenten te stimuleren om binnen deze vijf onderwerpen het belang van de medemens centraal te stellen, maar ook om de samenwerking tussen de 14 faculteiten te versterken.

Aan deze scriptieprijs is vijf keer het bedrag van €5.000,- verbonden. Benieuwd welke scriptie hem in de wacht sleept? De eerste prijzen zullen in november 2024 feestelijk worden uitgereikt.