Ga naar de inhoud
Sociaal Incasseren - een nieuwe werkwijze
Terug naar Medemenselijk Ondernemen

Sociaal Incasseren - een nieuwe werkwijze

De mens centraal in het incassoproces van de schuldeiser.

Partner(s)

Purpose
Firma Twist

Looptijd Juni 2023 - heden

Maatschappelijke context

Door de klassieke manier van incasseren, stapelen de problemen bij mensen met schulden zich razendsnel op. Dit is slecht voor mensen, schuldeisers en de maatschappij.

Ambitie project

Samen met een aantal grote organisaties en met professionals op het gebied van sociaal incasseren ontwikkelen we een toolbox voor een nieuwe werkwijze van incasseren.

Impactdoelstelling

Uit de bedrijfsvoering van organisaties spreekt een verantwoordelijkheid voor het welzijn en belang van klanten die hun rekening niet kunnen betalen.

Status

De online omgeving voor sociaal incasseren-professionals is gelanceerd en de toolbox is i.s.m. organisaties in ontwikkeling.

In het kort

In dit project werken maatschappelijk adviesbureau Purpose en Firma Twist samen om een doorbraak richting sociaal incasseren te realiseren. Dit omdat de klassieke manier van incasseren niet past in de huidige maatschappelijke context.

Win-win-win

Door groeiende armoede en problematische schulden kunnen steeds meer mensen hun rekeningen niet betalen. Niet omdat ze dat niet willen, maar simpelweg omdat ze het niet kunnen. Medemenselijkheid in de incassoaanpak van de meeste bedrijven ontbreekt. Dit leidt tot kostenstapeling en vergroot financiële problemen, in plaats van ze op te lossen. Dit heeft grote gevolgen: voor de mensen met schulden (zij krijgen niet de kans om financieel te herstellen), voor de schuldeisers zelf (zij krijgen vaak maar een klein deel terugbetaald) en voor de maatschappij als geheel (toenemende schulden en armoede).

Medemenselijkheid voorop

Om dit op te lossen is een menselijke aanpak nodig: een sociaal incassobeleid waarin de mens centraal staat. Daarom ontwikkelen we een aantal grote organisaties en met professionals op het gebied van sociaal incasseren een toolbox voor een nieuwe werkwijze van incasseren.

'Sociaal incasseren, een nieuwe werkwijze! Wij werken in dit project aan een doorbraak van deze menswaardige, oplossingsgerichte aanpak, die aantoonbaar beter is voor iedereen.'
Sylvia de Bruijn
Programmamanager Purpose

SI-professionals

Alle kennis en ervaring opgedaan in dit project, wordt gedeeld via een online omgeving. Deze is toegankelijk voor alle directe en indirecte betrokkenen. Deelnemers krijgen tevens een licentie om de toolbox te gebruiken voor hun eigen veranderingsproces. Middels diverse communicatie-acties en events wordt ook het gedachtegoed van medemenselijk ondernemen binnen de incassopraktijk verspreid. Zo inspireren, informeren en enthousiasmeren we degenen die het beleid bepalen met een nieuwe manier van denken en doen. Het uiteindelijke doel is om mensen met schulden de ruimte te geven om financieel gezond te worden en te blijven. Dat is hoe organisaties kunnen meebouwen aan een socialere samenleving.