Ga naar de inhoud
Terug naar Duurzame vaardigheden

Sustainability Skills

Dit project rust studenten toe met nieuwe vaardigheden, nodig voor het opvangen van verschillende duurzaamheidstransities in hun loopbaan en het weerbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Partner(s)

Coöperatie Leren voor Morgen

Looptijd Maart 2019 - heden

Maatschappelijke context

Op de arbeidsmarkt is er vraag naar andere vaardigheden dan de vaardigheden die nu worden aangeboden en waartoe nu wordt opgeleid.

Ambitie project

Scholen en docenten krijgen meer de ruimte om nieuwe kennis, vaardigheden en sustainability skills op te nemen in het leerprogramma en hiermee te experimenteren.

Impactdoelstelling

Studenten in het beroepsonderwijs toerusten met de vaardigheden die ze nodig hebben in hun loopbaan. Zo blijven ze weerbaar op de arbeidsmarkt en vangen zij in hun werkende leven verschillende duurzaamheidstransities op.

Status

Tussen 2020 en 2022 hebben 55 onderwijsinstellingen deelgenomen aan een pilot. Dit waren 23% van alle mbo’s en 41% van alle hbo’s. Het totale bereik voor deze periode wordt geschat op ongeveer 18.600 leerlingen en studenten, waarvan ruim de helft mbo-studenten.

In het kort

Om te werken in een duurzame economie moeten mensen beschikken over concrete, duurzame vaardigheden. De coöperatie Leren voor Morgen zet zich in voor de ontwikkeling van duurzame vaardigheden in regionale transities. In dit project zoeken onderwijsprofessionals samen uit hoe ze onderwijs kunnen geven dat actueel, relevant en leuk is. En misschien nog wel belangrijker: hoe zij jongeren toerusten met de kennis, vaardigheden en andere sustainability skills die nodig zijn om tot bloei te komen in een duurzame wereld.

In 2022 heeft het project Sustainability Skills zich conform het vierjarenplan van de coöperatie gefocust op het aspect ‘Omgeving’ van de ‘Whole School Approach’. In het kader hiervan zijn er projecten georganiseerd. Het doel? Met het oog op duurzaamheid de band versterken tussen scholen en lokale ondernemers, organisaties, bewoners en overheden. De nadruk ligt op regionale samenwerking en kennisontwikkeling in de regio’s Friesland, Flevoland, Utrecht, Westland en Rotterdam.

'Duurzame vaardigheden begint bij een mindset, een andere manier van denken'
Daan de Kruijf
Projectleider Sustainability Skills

Sustainability Skills in 2023

In 2023 wordt de regionale aanpak voortgezet. Er worden nieuwe elementen toegevoegd om succesvolle concepten op te schalen en meer leerlingen en studenten te bereiken. De samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid blijft gelden als basis voor het programma. Zo rusten we studenten en werkenden toe op de nodige vaardigheden om lokale duurzaamheidstransities op te vangen.