Ga naar de inhoud
Terug naar Duurzame vaardigheden

Sustainability Skills

Dit project rust studenten toe met nieuwe vaardigheden, nodig voor het opvangen van verschillende duurzaamheidstransities in hun loopbaan en het weerbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Partner(s)

Coöperatie Leren voor Morgen

Looptijd Maart 2019 - heden

Maatschappelijke context

Het is een groeiende uitdaging om vandaag de dag onderwijs te verzorgen dat studenten voorbereidt op de toekomstige arbeidsmarkt, mede vanwege de snelheid van de transities zoals verduurzaming, digitalisering en vergrijzing.

Ambitie project

Scholen en docenten krijgen meer de ruimte om nieuwe kennis, vaardigheden en sustainability skills op te nemen in het leerprogramma en hiermee te experimenteren.

Impactdoelstelling

Studenten in het hoger- en beroepsonderwijs voorzien van de vaardigheden die essentieel zijn voor hun toekomstige carrière, waardoor ze veerkrachtig blijven op de arbeidsmarkt en adequaat kunnen omgaan met diverse transities gedurende hun professionele leven.

Status

Tussen 2020 en 2024 hebben 19 vo-scholen, 30 mbo-scholen, 21 ho-scholen en 2 universiteiten deelgenomen aan een pilotproject. Dit waren 47% van alle mbo’s en 33% van alle hbo’s. Het totale bereik voor deze periode wordt geschat op ongeveer 19.201 studenten en 2.891 docenten.

In het kort

Om te werken in een duurzame economie moeten mensen beschikken over concrete, duurzame vaardigheden. De coöperatie Leren voor Morgen zet zich in voor de ontwikkeling van duurzame vaardigheden in regionale transities. In dit project zoeken onderwijsprofessionals samen uit hoe ze onderwijs kunnen geven dat actueel, relevant en leuk is. En misschien nog wel belangrijker: hoe zij jongeren toerusten met de kennis, vaardigheden en andere sustainability skills die nodig zijn om tot bloei te komen in een duurzame wereld.

In 2022 heeft het project Sustainability Skills zich conform het vierjarenplan van de coöperatie gefocust op het aspect ‘Omgeving’ van de ‘Whole School Approach’. In het kader hiervan zijn er projecten georganiseerd. Het doel? Met het oog op duurzaamheid de band versterken tussen scholen en lokale ondernemers, organisaties, bewoners en overheden. De nadruk ligt op regionale samenwerking en kennisontwikkeling in de regio’s Friesland, Flevoland, Utrecht, Westland en Rotterdam.

'Duurzame vaardigheden begint bij een mindset, een andere manier van denken'
Daan de Kruijf
Projectleider Sustainability Skills

Sustainability Skills in 2023

In 2023 wordt de regionale aanpak voortgezet. Er worden nieuwe elementen toegevoegd om succesvolle concepten op te schalen en meer leerlingen en studenten te bereiken. De samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid blijft gelden als basis voor het programma. Zo rusten we studenten en werkenden toe op de nodige vaardigheden om lokale duurzaamheidstransities op te vangen.