Ga naar de inhoud
Terug naar Duurzame vaardigheden

SustainaBul

SustainaBul verankert duurzaamheid in het beroepsonderwijs. Zo verwerven leerlingen vaardigheden die zij nodig hebben om in hun loopbaan verschillende duurzaamheidstransities op te vangen.

Partner(s)

Coöperatie Leren voor morgen

Looptijd Januari 2021 - heden

Maatschappelijke context

Hoewel er vraag is naar duurzame vaardigheden, heeft duurzaamheid nog geen vaste plek verworven in het beroepsonderwijs.

Ambitie project

Het ondersteunen van mbo’s bij het integreren van duurzaamheid. Dit gebeurt met actieve leergemeenschappen van ‘peers’ en een jaarlijkse ranking.

Impactdoelstelling

Duurzaamheid is stevig verankerd in het beroepsonderwijs, waarbij het een integraal onderdeel vormt van het curriculum en de bredere onderwijspraktijk.

Status

Op dit moment nemen 49 van de in totaal 62 mbo-instellingen in Nederland deel aan het leernetwerk van SustainaBul MBO - circa 75% van de studentenpopulatie in het mbo. Sinds 2019 hebben 26 mbo-instellingen deelgenomen aan het invullen van de vragenlijst en de coöperatieve ranking.

In het kort

Het rankinginstrument SustainaBul stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen om het onderwijs duurzamer te maken. Niet alleen biedt Sustainabul een benchmark en ranking voor het onderwijs, ook maakt het inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn en wie daarbij kan helpen. Tegelijkertijd bouwt dit instrument aan een learning community voor betrokkenen. Zo werkt SustainaBul aan structurele verankering van duurzaamheid in het onderwijs. In samenwerking met ondernemers en overheden, gedreven door de vernieuwingsdrang van de opkomende generatie studenten. 

SustainaBul mbo wordt georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen. Het programma is gebaseerd op de SustainaBul voor het Hoger Onderwijs, dat al sinds 2012 wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen. De methodiek en vragenlijst zijn op hetzelfde gedachtegoed gebaseerd. 

SustainaBul wil verdere verduurzaming realiseren in het onderwijs. Dat gebeurt middels samenwerking, kennisdeling, collegiale consultatie en een benchmark. Zo stimuleren en inspireren we het onderwijs op een positieve manier. SustainaBul levert een bijdrage aan kwaliteitsverbetering, onderwijsvernieuwing en de gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt. 

'Iedere kwartaal organiseren we werkbijeenkomsten als deel van een ‘peer2peer’ leergemeenschap, waar de deelnemers ervaringen uit de praktijk met elkaar delen.'
Roos Wemmenhove
Projectmanager, Coöperatie Leren voor Morgen

Op naar een duurzaam mbo

Het is belangrijk dat het eigenaarschap van de SustainaBul bij de scholen zelf ligt. Dat wil zeggen dat er niet wordt gewerkt met een externe partij, maar dat mbo’s van elkaar leren. Door good practices te delen en zich samen verder ontwikkelen tot duurzame scholen. De methodiek en vragenlijst zijn daarom ook in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mbo en het netwerk Duurzaam MBO (DMBO) tot stand gekomen. Na de evaluatie aan het eind van het jaarlijkse traject, worden verbeteringen doorgevoerd.

Foto: Hans van der Woerd