Ga naar de inhoud
Terug naar Duurzame vaardigheden

SustainaBul

SustainaBul verankert duurzaamheid in het beroepsonderwijs. Zo verwerven leerlingen vaardigheden die zij nodig hebben om in hun loopbaan verschillende duurzaamheidstransities op te vangen.

Partner(s)

Coöperatie Leren voor morgen

Looptijd Januari 2021 - heden

Maatschappelijke context

Duurzaamheid heeft nog geen vaste plek in het beroepsonderwijs, terwijl de vraag naar deze vaardigheden er wel is.

Ambitie project

Het ondersteunen van mbo’s en hbo’s bij het inbedden van duurzaamheid. Dit gebeurt met leergemeenschapen van ‘peers’ en een jaarlijkse ranking.

Impactdoelstelling

Duurzaamheid is verankerd in het beroepsonderwijs.

Status

In 2022 hebben 60% van alle mbo’s meegedaan.

In het kort

Het rankinginstrument SustainaBul stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen om het onderwijs duurzamer te maken. Niet alleen biedt Sustainabul een benchmark en ranking voor het onderwijs, ook maakt het inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn en wie daarbij kan helpen. Tegelijkertijd bouwt dit instrument aan een learning community voor betrokkenen. Zo werkt SustainaBul aan structurele verankering van duurzaamheid in het onderwijs. In samenwerking met ondernemers en overheden, gedreven door de vernieuwingsdrang van de opkomende generatie studenten. 

SustainaBul mbo wordt georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen. Het programma is gebaseerd op de SustainaBul voor het Hoger Onderwijs, dat al sinds 2012 wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen. De methodiek en vragenlijst zijn op hetzelfde gedachtegoed gebaseerd. 

SustainaBul wil verdere verduurzaming realiseren in het onderwijs. Dat gebeurt middels samenwerking, kennisdeling, collegiale consultatie en een benchmark. Zo stimuleren en inspireren we het onderwijs op een positieve manier. SustainaBul levert een bijdrage aan kwaliteitsverbetering, onderwijsvernieuwing en de gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt. 

'Iedere kwartaal organiseren we werkbijeenkomsten als deel van een ‘peer2peer’ leergemeenschap, waar de deelnemers ervaringen uit de praktijk met elkaar delen.'
Roos Wemmenhove
Projectmanager, Coöperatie Leren voor Morgen

Op naar een duurzaam mbo

Het is belangrijk dat het eigenaarschap van de SustainaBul bij de scholen zelf ligt. Dat wil zeggen dat er niet wordt gewerkt met een externe partij, maar dat mbo’s van elkaar leren. Door good practices te delen en zich samen verder ontwikkelen tot duurzame scholen. De methodiek en vragenlijst zijn daarom ook in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mbo en het netwerk Duurzaam MBO (DMBO) tot stand gekomen. Na de evaluatie aan het eind van het jaarlijkse traject, worden verbeteringen doorgevoerd.